Skip to main content

Partneriaethau

Modest Trends yn cael effaith fyd-eang

Modest Trends yn cael effaith fyd-eang

Postiwyd ar 22 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Mae busnes Rifhat Qureshi (BSc 1999, Strategaeth Fusnes ac Entrepreneuriaeth 2020-) Modest Trends yn cynnig dillad amrywiol a chynaliadwy i fenywod sy’n gwisgo mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’u meddylfryd ysbrydol […]

Datblygiadau goleuedig    

Datblygiadau goleuedig   

Postiwyd ar 11 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Bu i rwystrau 2020 ysgogi gwyddonwyr ledled y byd i oresgyn heriau. Er gwaethaf sefyllfaoedd gweithio cyfyngedig, mae arbenigwyr yn Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) Prifysgol Caerdydd wedi cael diweddglo llwyddiannus […]

Dam yn byrlymu yn amlygu’r angen am ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd   

Dam yn byrlymu yn amlygu’r angen am ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd   

Postiwyd ar 8 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Mae argae'r penwythnos diwethaf yng ngogledd India wedi arwain at golli bywyd, eiddo a seilwaith wedi'i ddifrodi. Ymchwydd o ddŵr o rewlif Himalayan i ffwrdd argae yn ei lwybr yng nghyflwr Uttarakhand. Mae'r […]

Chwilio am gariad trwy gerddoriaeth?

Chwilio am gariad trwy gerddoriaeth?

Postiwyd ar 1 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Myfyriwr o Brifysgol Caerdydd yn dechrau busnes newydd POM i greu cysylltiadau ystyrlon trwy rannu cariad at gerddoriaeth.  Yma, mae'r sylfaenydd a'r Prif Swyddog Gweithredol, Vihan Patel (BSc Econ) yn […]

Ysgogi Arloesedd

Ysgogi Arloesedd

Postiwyd ar 25 Ionawr 2021 gan Peter Rawlinson

Wythfed gynhadledd flynyddol prif symposiwm Sefydliad Catalysis Caerdydd ar-lein yn parhau i ddenu siaradwyr gorau y byd academaidd a diwydiannol. Cyfarwyddwr y Sefydliad, yr Athro Duncan Wass, yn amlinellu llwyddiant y digwyddiad diweddar.  “Mae wedi bod yn uchafbwynt calendr Sefydliad Catalysis Caerdydd ers amser maith. Mae Cynhadledd Flynyddol CCI yn denu arbenigwyr o bob cwr o'r byd. Rydyn ni'n cwrdd fel arfer am ddeuddydd, ac yn mwynhau darlithoedd, cinio a chyflwyniadau gan ymchwilwyr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, ynghyd â chinio penodol i ddiolch i'n cydweithwyr am eu cefnogaeth barhaus.  “Er gwaethaf heriau’r pandemig, parhaodd ein digwyddiad yn 2021 i gyfuno arbenigedd academaidd a chymwysiadau diwydiannol. Fe wnaeth tua 120 o westeion fewngofnodi i'n sesiynau ar-lein dros ddau hanner diwrnod.   Ymhlith ein siaradwyr o fri roedd yr Athro Ben Davies FRS, Prifysgol Rhydychen. Amlinellodd ffocws ei grŵp ymchwil ar ddealltwriaeth gemegol a datblygu swyddogaeth biomoleciwlaidd, gyda phwyslais ar garbohydradau a phroteinau.  Ac roedd yn hyfryd croesawu’r Athro Nora de Leeuw yn ôl i Gaerdydd, er yn rhithiol. Yn arbenigwr mewn cemeg gyfrifiadurol, bu Nora yn Rhag Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop yng Nghaerdydd, cyn ymuno â Phrifysgol Leeds fel Deon Gweithredol cyntaf y Gyfadran Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.  Rhannodd yr Athro Regius John Bower, Prifysgol Lerpwl, fewnwelediadau ei grŵp ymchwil i gatalysis synthesis organig, tra rhoddodd Dr Alfred Hass gipolwg hynod ddiddorol i ni ar waith HTE - cwmni o'r Almaen sy'n arbenigo mewn arbrofi trwybwn uchel.   Gellir crynhoi'r neges gyffredinol, drawiadol, a mwyaf pleserus o ddigwyddiad eleni mewn un gair: cynnydd. Yn ystod y cyfnod anodd yma, mae gwyddonwyr catalytig yn parhau i wneud cynnydd ac yn awyddus i rannu eu canlyniadau. Rwy'n credu bod hyn yn dangos gwytnwch ymchwilwyr yn y CCI ac yn ehangach, hyd yn oed o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol.  Rydyn ni wrth ein bodd bod cymaint o arbenigwyr wedi dewis ymuno â ni ar-lein eleni: mae'n dystiolaeth glir nid yn unig o'n statws fel canolfan ryngwladol flaenllaw ar gyfer gwyddoniaeth catalyddu, ond hefyd o ysbryd y diwydiannau a'r sefydliadau academaidd rydyn ni'n gweithio gyda nhw .  Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd wyneb yn wyneb, ysgwyd llaw a rhannu pryd o fwyd yn 2022. Wrth i ni symud i mewn i Hwb Ymchwil Drosiadol pwrpasol ar Gampws Arloesedd Caerdydd, ynghyd â labordai o'r radd flaenaf, uned microsgopeg a chyfres o swyddfeydd newydd, gobeithiwn y bydd yn flwyddyn nodedig i'r Sefydliad.    O'r Cartref Arloesedd hwn, bydd CCI yn chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad trwy ddatblygu technolegau newydd sydd eu hangen i gyflawni nodau sero net […]

Bancio ar arloesi

Bancio ar arloesi

Postiwyd ar 18 Ionawr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae Banc Datblygu Cymru yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i droi ymchwil yn gynhyrchion a phrosesau sy'n gyrru ffyniant. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n rhannu gwybodaeth i feithrin busnesau cartref. Yma, […]

Ymateb cadarnhaol i fodiwlau DPP newydd

Ymateb cadarnhaol i fodiwlau DPP newydd

Postiwyd ar 14 Ionawr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae gweithwyr y sector cyhoeddus wedi canmol manteision y modiwlau DPP o'r MSc newydd mewn Dadansoddeg Data i'r Llywodraeth (MDataGov). Darperir yr MSc drwy'r bartneriaeth strategol rhwng y Swyddfa Ystadegau […]

Y dyfodol ar gyfer bwyd cynaliadwy

Y dyfodol ar gyfer bwyd cynaliadwy

Postiwyd ar 6 Ionawr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae arbenigwyr o Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy (PLACE), Prifysgol Caerdydd yn dweud bod systemau bwyd cynaliadwy a chyfiawn yn bwysicach nag erioed yn ystod pandemig COVID-19. Ymunodd academyddion o'r Sefydliad […]

Ymateb i her 2020

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2020 gan Peter Rawlinson

https://youtu.be/3OZ_gb2qC3E Er gwaethaf treialon llwm 2020, parhaodd arloesedd yng Nghaerdydd. Ffynnodd partneriaethau, llwyddodd pobl dalentog i sicrhau cyllid ac roedd lleoedd arloesi yn y dyfodol yn anelu'n syth at gael eu cwblhau.   Darparodd Cronfa Arloesedd Ymchwil Cymru HEFCW adnoddau ychwanegol i'w croesawu i gefnogi ein hecosystem piblinell a menter deillio, wedi'i halinio â strategaeth wedi'i hadnewyddu, Y Ffordd Ymlaen - canllaw i helpu'r Brifysgol i chwarae rhan weithredol yn adnewyddiad Cymru ar ôl COVID-19.  Gwnaeth mwy o fyfyrwyr nag erioed o'r blaen ymholiadau am fentora busnes un-i-un yn 2020. Casglodd SPARK - Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithas - fomentwm drwy enillion cyllid a rennir a phrosiectau ymchwil cymdeithasol COVID ar y cyd ar draws grwpiau o aelodau.   Nododd Sefydliad Catalysis Caerdydd a'r Sefydliad ar gyfer Lled-ddargludyddion Cyfansawdd – a fydd yn gwneud eu cartref ar ein campws arloesi yn y dyfodol – lwyddiannau nodedig hefyd.   Yma, rydym yn amlinellu rhai o lwyddiannau arloesedd Caerdydd yn 2020:  Ionawr Y 'grisiau oculus' o ddylunio i realiti Mae Prifysgol Caerdydd yn cymryd cyfran o £18.5 miliwn mewn cyllid ar gyfer hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig mewn biowyddorau gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) ar gyfer Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP).   Mae'r set olaf o 'risiau ocwlws' wedi'i gosod yn adeilad sbarc I spark – Cartref Arloesedd Caerdydd yn y dyfodol, lle mae ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol, myfyrwyr mentrus, sefydliadau allanol ac entrepreneuriaid yn cysylltu, cydweithredu a chreu.   Mae ymchwilwyr Caerdydd yn nodi cysylltiad genynnol newydd â sgitsoffrenia – mae'r astudiaeth fwyaf o'i math yn taflu rhagor o oleuni ar achosion sylfaenol. Mae'r darganfyddiad o gell T newydd yn cynyddu’r gobeithion o therapi canser ‘cyffredinol’.   Mae Sefydliad Catalysis Caerdydd yn cynnal ei chynhadledd flynyddol, gan gyflwyno gweledigaeth ar gyfer twf glân. Ac mae DECIPHer yn datgelu graddfa camddefnyddio sylweddau ymhlith pobl ifanc mewn gofal preswyl.   Chwefror  Caerdydd yn […]

Gyrru gyrfaoedd graddedig llwyddiannus

Gyrru gyrfaoedd graddedig llwyddiannus

Postiwyd ar 10 Rhagfyr 2020 gan Peter Rawlinson

Hyd yn oed cyn 2020, roedd ansicrwydd cynyddol ynghylch rhagolygon gyrfa pobl ifanc. Cyflymodd y pandemig COVID-19 y pryder hwnnw - a sbardunodd yr ymchwil am atebion. Yn y blog […]