Skip to main content

Partneriaethau

COVID-19 yn taflu goleuni newydd ar drais a sut i’w atal.

COVID-19 yn taflu goleuni newydd ar drais a sut i’w atal.

Postiwyd ar 21 Mai 2021 gan Peter Rawlinson

Yn ei astudiaethau PhD yn yr 1980au, parodd Jonathan Shepherd ddata'r heddlu â chofnodion adran achosion brys ysbytai o bobl a anafwyd mewn trais. Yn frawychus, ni chynrychiolwyd tri chwarter […]

Cartref Arloesedd ôl-bandemig  

Cartref Arloesedd ôl-bandemig  

Postiwyd ar 4 Mai 2021 gan Peter Rawlinson

Bydd drysau'r cyfleuster arloesedd mwyaf o'i fath yng Nghymru yn agor yr hydref hwn. Mae Campws Arloesedd Caerdydd (CIC) wedi troi hen iard reilffordd yn Gartref Arloesedd, lle bydd meddylwyr yn cwrdd â chydweithredwyr a chyllidwyr i […]

Tywys gyrfaoedd y trydydd sector drwy Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs)

Tywys gyrfaoedd y trydydd sector drwy Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs)

Postiwyd ar 26 Ebrill 2021 gan Peter Rawlinson

Gall Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) ddwyn buddion i unrhyw sefydliad – nid busnesau yn unig, ond hefyd i fentrau cyhoeddus a mentrau’r trydydd sector. Nid yw elusennau’n eithriad. Arweiniodd Coralie […]

Gall Deallusrwydd Artiffisial (AI) fod yn fwy deallus nag ymosodiadau seiber  

Gall Deallusrwydd Artiffisial (AI) fod yn fwy deallus nag ymosodiadau seiber  

Postiwyd ar 19 Ebrill 2021 gan Peter Rawlinson

Bydd sylweddoli ar arwyddion cynnar ymosodiadau seiber - ac amddiffyn yn eu herbyn yn awtomatig - yn rhan o sail rhaglen ymchwil ac arloesedd newydd a ariennir rhwng Airbus a Phrifysgol Caerdydd. Mae'r ddau sefydliad wedi […]

Bancio teyrngarwch

Bancio teyrngarwch

Postiwyd ar 12 Ebrill 2021 gan Peter Rawlinson

Mae Zeet yn fusnes FinTech newydd a chyffrous sy’n tyfu’n gyflym lle gall cwsmeriaid gasglu pwyntiau teyrngarwch wrth ddefnyddio eu cardiau banc - gan roi diwedd ar gasglu llwyth o […]

Clwstwr yn ail-ddychmygu Ymchwil a Datblygu ar gyfer y diwydiannau creadigol

Clwstwr yn ail-ddychmygu Ymchwil a Datblygu ar gyfer y diwydiannau creadigol

Postiwyd ar 29 Mawrth 2021 gan Peter Rawlinson

Mae Clwstwr yn rhaglen uchelgeisiol i greu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd i’r sgrîn a newyddion. Mae Clwstwr yn gosod arloesedd wrth galon cynhyrchu cyfryngol yn ne Cymru i symud […]

Torri ffiniau, adeiladu pontydd

Torri ffiniau, adeiladu pontydd

Postiwyd ar 22 Mawrth 2021 gan Peter Rawlinson

Mae 'bocs adnoddau' ar gyfer ymchwil ac arloesedd y gwyddorau cymdeithasol ar waith yng nghanol Caerdydd. Dros yr ychydig wythnosau nesaf, mae labordai newydd yn cael eu gosod y tu allan i […]

 Dyfeisio arloesedd data 

 Dyfeisio arloesedd data 

Postiwyd ar 15 Mawrth 2021 gan Peter Rawlinson

Mae busnes newydd myfyriwr graddedig o Brifysgol Caerdydd, Avoir Fashion, yn defnyddio gwyddorau data i helpu prynwyr i ddod o hyd i'r bargeinion gorau. Cafodd y cwmni ei sefydlu o […]

Agenda Arloesedd Newydd i Gymru 

Agenda Arloesedd Newydd i Gymru 

Postiwyd ar 10 Mawrth 2021 gan Peter Rawlinson

Mae hwn wedi bod yn gyfnod prysur ar gyfer polisi arloesedd y DU gyda'r cyhoeddiad diweddaraf yn cadarnhau cynlluniau ar gyfer llunio Asiantaeth Ymchwilio a Dyfeisio Uwch (ARIA). Mae'r asiantaeth […]

Buddsoddi mewn adferiad ôl-bandemig

Buddsoddi mewn adferiad ôl-bandemig

Postiwyd ar 3 Mawrth 2021 gan Peter Rawlinson

Bydd Campws Arloesedd Caerdydd yn fagnet ar gyfer adferiad ôl-bandemig. Yn y pen draw, bydd ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol, entrepreneuriaid, arweinwyr busnes, cynghorwyr proffesiynol, academyddion a myfyrwyr yn creu, profi a […]