Skip to main content
Laura Kendrick

Laura Kendrick


Postiadau blog diweddaraf

Gampws Arloesedd Caerdydd – diweddariad adeiladu

Gampws Arloesedd Caerdydd – diweddariad adeiladu

Postiwyd ar 7 Mawrth 2019 gan Laura Kendrick

Mae’r gwaith gosod pyst sylfaen wedi’i gwblhau ar Gampws Arloesedd Caerdydd ar Heol Maendy ac mae tŵr craen bellach ar y safle, sy’n arwydd o ddechrau’r gwaith adeiladu ar y […]

Sut y gwnaeth PTG newid fy mywyd

Sut y gwnaeth PTG newid fy mywyd

Postiwyd ar 27 Chwefror 2019 gan Laura Kendrick

Mae Dr Maria Rubiano-Saavedra wedi bod yn gweithio ar brosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth llwyddiannus rhwng Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd a GAMA Healthcare, arweinydd y farchnad. Mae GAMA […]

Ymchwil arloesol i ynni glân, gwyrdd er mwyn lleddfu tlodi tanwydd a gwella ansawdd aer

Ymchwil arloesol i ynni glân, gwyrdd er mwyn lleddfu tlodi tanwydd a gwella ansawdd aer

Postiwyd ar 13 Chwefror 2019 gan Laura Kendrick

Nod FLEXIS yw lleihau risgiau datgarboneiddio drwy hwyluso cludiant carbon-isel, integreiddio tanwyddau adnewyddadwy i’r grid a datblygu dull dibynadwy o ddal carbon a’i storio. Mae ei ddull unigryw’n modelu sut […]

Canolfan Hyfforddiant Doethurol ar gyfer rchu Lled-ddargludyddion Cyfansaw Gweithgynhydd EPSRC (CSM CDT)

Canolfan Hyfforddiant Doethurol ar gyfer rchu Lled-ddargludyddion Cyfansaw Gweithgynhydd EPSRC (CSM CDT)

Postiwyd ar 5 Chwefror 2019 gan Laura Kendrick

Yn sail i bron pob teclyn electronig cyfoes, o ffonau clyfar i lechi, mae Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS) - dyfeisiau mân gydag effaith fawr. Yma, mae’r Athro Peter Smowton, Rheolwr Gyfarwyddwr […]

Neges gan Ysgrifennwr Gwadd: Llwyddiant entrepreneur Caerdydd â Realiti Rhithwir

Neges gan Ysgrifennwr Gwadd: Llwyddiant entrepreneur Caerdydd â Realiti Rhithwir

Postiwyd ar 17 Ionawr 2019 gan Laura Kendrick

Mae George Bellwood yn fyfyriwr Rheoli Busnes, Marchnata ar ei drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Sylfaenydd/Cyfarwyddwr Virtus Tech. Darlith oedd sbardun y syniad o fod yn entrepreneur i […]

Campws Arloesedd Caerdydd – Ymgysylltu Addysgol gyda Bouygues UK

Campws Arloesedd Caerdydd – Ymgysylltu Addysgol gyda Bouygues UK

Postiwyd ar 9 Ionawr 2019 gan Laura Kendrick

Darn gan Ysgrifennwr Gwadd – Nick Toulson, Cynghorydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR), Bouygues UK Rhyngweithio Addysgol yn ystod y Cyfnod Adeiladu Fel gydag unrhyw brosiect adeiladu mawr, mae manteision i’r […]

Qioptiq – stori llwyddiant KTP

Qioptiq – stori llwyddiant KTP

Postiwyd ar 3 Ionawr 2019 gan Laura Kendrick

Mae arbenigedd Prifysgol Caerdydd wedi helpu cwmni Qioptiq o ogledd Cymru i ennill cytundeb amddiffyn gwerth £82m, gan greu a diogelu swyddi. Mae arbenigwyr o Ysgol Busnes Caerdydd wedi treulio […]

Y wyddoniaeth y tu ôl i sganiwr technoleg arloesol ym maes awyr Caerdydd

Y wyddoniaeth y tu ôl i sganiwr technoleg arloesol ym maes awyr Caerdydd

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2018 gan Laura Kendrick

Mae sganiwr teithwyr tra-sensitif, sy’n datgelu bygythiadau cuddiedig, wedi'i dreialu ym Maes Awyr Caerdydd. Mae'r ddyfais, y gellir cerdded drwyddi, yn defnyddio technoleg y gofod i greu delwedd o wres […]

Digwyddiad: Yīn a Yáng: Buddsoddi Heddiw ar gyfer Gwell Yfory – Yr Arglwydd John Bird MBE

Digwyddiad: Yīn a Yáng: Buddsoddi Heddiw ar gyfer Gwell Yfory – Yr Arglwydd John Bird MBE

Postiwyd ar 22 Tachwedd 2018 gan Laura Kendrick

Dydd Iau 6 Rhagfyr 2018 18:30 - 20:15 Mae’n bleser gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru groesawu sefydlydd The Big Issue ac aelod o’r meinciau croes, yr Arglwydd Bird MBE, i […]

Trump, rhyfeloedd masnachu a Tsieina – safbwynt personol – Mike Wilson, Panalpina

Trump, rhyfeloedd masnachu a Tsieina – safbwynt personol – Mike Wilson, Panalpina

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2018 gan Laura Kendrick

Mae Mike Wilson (yn y llun) yn Bennaeth Byd-eang Logisteg a Gweithgynhyrchu yn Panalpina, ac mae newydd ei benodi'n Athro Gwadd Anrhydeddus yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n siarad yma â'r […]