Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Partneriaethau

Pŵer partneriaeth

Pŵer partneriaeth

Postiwyd ar 21 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. […]

Gwnewch yrfa ym maes arloesedd drwy Crwsibl Cymru

Gwnewch yrfa ym maes arloesedd drwy Crwsibl Cymru

Postiwyd ar 15 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Mae gan ymchwilwyr o’r byd academaidd a’r diwydiant tan 18 Chwefror i gofrestru i wneud rhaglen arbennig Crwsibl Cymru, sy’n ceisio mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu Cymru ym […]

Lled-ddargludyddion yn rhoi hwb i economi Cymru

Lled-ddargludyddion yn rhoi hwb i economi Cymru

Postiwyd ar 8 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Mae adroddiad newydd a gyhoeddodd Uned Ymchwil Economi Cymru (WERU) Prifysgol Caerdydd yn tynnu sylw at gyfraniad clwstwr lled-ddargludyddion CSconnected - y cyntaf o'i fath yn y byd. Mae arbenigedd […]

Cyfrif ar Abacws

Cyfrif ar Abacws

Postiwyd ar 1 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Bydd adeilad newydd Abacws ar gyfer yr Ysgol Mathemateg a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn sbarduno arloesedd ym maes y gwyddorau data yng Nghymru a thu hwnt. Mae canolfan ddiweddaraf […]

Manteisio i’r eithaf ar Ragoriaeth ym maes Catalysis

Manteisio i’r eithaf ar Ragoriaeth ym maes Catalysis

Postiwyd ar 24 Ionawr 2022 gan Peter Rawlinson

Mae gwyddoniaeth catalysis yn sail i bron y cyfan y byddwn ni’n ei wneud, o wrteithio cnydau i olchi ein llestri. Mae ymchwilwyr yn Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) yn rhagori […]

Newid i Arloesedd Caerdydd

Newid i Arloesedd Caerdydd

Postiwyd ar 17 Ionawr 2022 gan Peter Rawlinson

Mae Prifysgol Caerdydd yn helpu busnesau i ffynnu drwy rannu gwybodaeth academaidd ymarferol. Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yw un o'r ffyrdd gorau i sefydliadau arloesi a thyfu.   Mae’r Partneriaethau yn […]

Diwylliant arloesi Copner Biotech

Diwylliant arloesi Copner Biotech

Postiwyd ar 10 Ionawr 2022 gan Peter Rawlinson

Mae cwmni biotechnoleg a sefydlodd Jordan (BSc 2018) ac Alan Copner (BSc 1983) , graddedigion Prifysgol Caerdydd, yn ymchwilio i brosiectau cydweithio newydd ar ôl iddyn nhw gyflwyno patentau newydd. Sefydlodd Jordan […]

Oes Newydd ym maes Microsgopeg Electronau yng Nghaerdydd

Oes Newydd ym maes Microsgopeg Electronau yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2021 gan Heath Jeffries

Bydd microsgop sydd â'r gallu i ddelweddu'r lleiaf o wrthrychau yn cyrraedd Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd ‘Microsgop Trosglwyddo Electronau drwy sganio i gywiro Egwyriannau’ […]

2021 – Cysylltu, Cydweithio, Creu

2021 – Cysylltu, Cydweithio, Creu

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2021 gan Peter Rawlinson

Mynd rhagddo o hyd fu hanes gwaith Prifysgol Caerdydd yn ystod 2021 gan droi ymchwil yn atebion byd go iawn ar gyfer problemau dybryd cymdeithas. Aethon ni ati i greu […]

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Postiwyd ar 13 Rhagfyr 2021 gan Professor Kim Graham

Mae Prifysgol Caerdydd yn sbardun allweddol i economi Cymru. Mae ein gwaith ymchwil rhagorol yn annog cydweithio â busnes, yn hyrwyddo twf economaidd a chreu swyddi, yn gwella canlyniadau lles […]