Skip to main content

Partneriaethau

Cwricwlwm ar gyfer iechyd a lles plant

Cwricwlwm ar gyfer iechyd a lles plant

Postiwyd ar 10 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

Cyflwynwyd Cwricwlwm i Gymruyr hydref diwethaf, gan gynnwys newidiadau yn y ffordd y caiff dysgwyr ac ysgolion eu hasesu, yn ogystal â newidiadau yn y ffordd y caiff addysgwyr eu […]

Rhowch hwb i’ch gyrfa ymchwil drwy Crwsibl Cymru

Rhowch hwb i’ch gyrfa ymchwil drwy Crwsibl Cymru

Postiwyd ar 3 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

  Cyflwynwch gais i ddilyn Crwsibl Cymru 2023 nawr – dim ond pythefnos sydd ar ôl gennych!  Rhaglen ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfaoedd yw Crwsibl […]

Hyb Arloesedd Seiber – Ecosystem er Rhagoriaeth

Hyb Arloesedd Seiber – Ecosystem er Rhagoriaeth

Postiwyd ar 2 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

  Nod yr Hyb Arloesedd Seiber (CIH) yw trawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn glwstwr seiber blaenllaw yn y DU erbyn 2030. Gan greu llif o gynhyrchion seibr newydd, busnesau twf uchel […]

Adolygiad o’r Flwyddyn

Adolygiad o’r Flwyddyn

Postiwyd ar 22 Rhagfyr 2022 gan Heath Jeffries

  Yn 2022, parhaodd gwaith Prifysgol Caerdydd o droi ymchwil yn atebion byd go iawn ar gyfer problemau dybryd cymdeithas, a hynny ar garlam. Daeth tri buddsoddiad mawr sy'n golygu […]

Penblwydd hapus yn 30 oed, Medicentre Caerdydd!

Penblwydd hapus yn 30 oed, Medicentre Caerdydd!

Postiwyd ar 19 Rhagfyr 2022 gan Heath Jeffries

  Mae Medicentre Caerdydd – y ganolfan deori busnesau gyntaf o’i bath yn y DU – wedi dathlu ei phen-blwydd yn 30 mewn ffordd arbennig o chwaethus. Mae Medicentre Caerdydd, […]

Arweinwyr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y dyfodol yn trefnu cynhadledd y CS DUKEE

Arweinwyr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y dyfodol yn trefnu cynhadledd y CS DUKEE

Postiwyd ar 14 Rhagfyr 2022 gan Heath Jeffries

Mae arweinwyr yfory ym maes technolegau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cael eu hyfforddi ym Mhrifysgol Caerdydd. Ac mae eu llwyddiant wedi bod yn amlwg mewn cynhadledd ddiweddar dan arweiniad myfyrwyr, gan […]

Dathlu Rhagoriaeth ym maes Seiberddiogelwch Dynol Ganolog

Dathlu Rhagoriaeth ym maes Seiberddiogelwch Dynol Ganolog

Postiwyd ar 8 Rhagfyr 2022 gan Heath Jeffries

  Mae Canolfan Airbus ar gyfer Rhagoriaeth Seiberddiogelwch Dynol Ganolog, ym Mhrifysgol Caerdydd yn gydweithrediad aml-haen dan arweiniad Airbus a  Phrifysgol Caerdydd. Wedi'i sefydlu ar ffurf cynghrair strategol i ddatrys […]

Dathlu Canolfan Ragoriaeth Airbus

Dathlu Canolfan Ragoriaeth Airbus

Postiwyd ar 1 Rhagfyr 2022 gan Heath Jeffries

  Mae cynghrair strategol i ddod o hyd i atebion i fygythiadau sy'n canolbwyntio ar bobl i seiberddiogelwch wedi'i llofnodi yng Nghaerdydd yn ddiweddar.  Mae Canolfan Ragoriaeth mewn Seiberddiogelwch Dynol […]

Denu effaith

Denu effaith

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2022 gan Heath Jeffries

  ‘Yn ystod y degawd diwethaf, mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi sawl adroddiad byr a rheolaidd sy’n disgrifio’r effaith ariannol y mae’r Brifysgol yn ei chael. Roedd ein crynodeb diweddaraf, […]

SBARC yn sbarduno ymgysylltu

SBARC yn sbarduno ymgysylltu

Postiwyd ar 28 Hydref 2022 gan Heath Jeffries

  Mewn cwta chwe mis, mae Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol wedi creu gwreichion gan sbarduno digwyddiadau a rhaglenni mawr ym maes y gwyddorau cymdeithasol, yn ogystal â chefnogi prosiectau […]