Skip to main content

Partneriaethau

Adeilad sbarc|spark yn agor drysau newydd

Adeilad sbarc|spark yn agor drysau newydd

Postiwyd ar 8 Mawrth 2022 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan flaenllaw newydd lle mae syniadau'n tanio broses o ddyfeisio wedi agor ei drysau.sbarc|spark – mae cartref arloesedd Caerdydd - yn dwyn ynghyd ymchwilwyr, entrepreneuriaid, busnesau newydd i fyfyrwyr […]

Toshiba a Chaerdydd yn arloesi ym maes electroneg pŵer

Toshiba a Chaerdydd yn arloesi ym maes electroneg pŵer

Postiwyd ar 28 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â Toshiba Europe Limited (TEUR) i ddatblygu gyrwyr pyrth hynod gyflym ar gyfer y farchnad electroneg pŵer. Mae lled-ddargludyddion pŵer a wneir o silicon carbid […]

Pŵer partneriaeth

Pŵer partneriaeth

Postiwyd ar 21 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. […]

Gwnewch yrfa ym maes arloesedd drwy Crwsibl Cymru

Gwnewch yrfa ym maes arloesedd drwy Crwsibl Cymru

Postiwyd ar 15 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Mae gan ymchwilwyr o’r byd academaidd a’r diwydiant tan 18 Chwefror i gofrestru i wneud rhaglen arbennig Crwsibl Cymru, sy’n ceisio mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu Cymru ym […]

Lled-ddargludyddion yn rhoi hwb i economi Cymru

Lled-ddargludyddion yn rhoi hwb i economi Cymru

Postiwyd ar 8 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Mae adroddiad newydd a gyhoeddodd Uned Ymchwil Economi Cymru (WERU) Prifysgol Caerdydd yn tynnu sylw at gyfraniad clwstwr lled-ddargludyddion CSconnected - y cyntaf o'i fath yn y byd. Mae arbenigedd […]

Cyfrif ar Abacws

Cyfrif ar Abacws

Postiwyd ar 1 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Bydd adeilad newydd Abacws ar gyfer yr Ysgol Mathemateg a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn sbarduno arloesedd ym maes y gwyddorau data yng Nghymru a thu hwnt. Mae canolfan ddiweddaraf […]

Manteisio i’r eithaf ar Ragoriaeth ym maes Catalysis

Manteisio i’r eithaf ar Ragoriaeth ym maes Catalysis

Postiwyd ar 24 Ionawr 2022 gan Peter Rawlinson

Mae gwyddoniaeth catalysis yn sail i bron y cyfan y byddwn ni’n ei wneud, o wrteithio cnydau i olchi ein llestri. Mae ymchwilwyr yn Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) yn rhagori […]

Newid i Arloesedd Caerdydd

Newid i Arloesedd Caerdydd

Postiwyd ar 17 Ionawr 2022 gan Peter Rawlinson

Mae Prifysgol Caerdydd yn helpu busnesau i ffynnu drwy rannu gwybodaeth academaidd ymarferol. Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yw un o'r ffyrdd gorau i sefydliadau arloesi a thyfu.   Mae’r Partneriaethau yn […]

Diwylliant arloesi Copner Biotech

Diwylliant arloesi Copner Biotech

Postiwyd ar 10 Ionawr 2022 gan Peter Rawlinson

Mae cwmni biotechnoleg a sefydlodd Jordan (BSc 2018) ac Alan Copner (BSc 1983) , graddedigion Prifysgol Caerdydd, yn ymchwilio i brosiectau cydweithio newydd ar ôl iddyn nhw gyflwyno patentau newydd. Sefydlodd Jordan […]

Oes Newydd ym maes Microsgopeg Electronau yng Nghaerdydd

Oes Newydd ym maes Microsgopeg Electronau yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2021 gan Heath Jeffries

Bydd microsgop sydd â'r gallu i ddelweddu'r lleiaf o wrthrychau yn cyrraedd Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd ‘Microsgop Trosglwyddo Electronau drwy sganio i gywiro Egwyriannau’ […]