Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Partneriaethau

Cwrdd â Tîm sbarc|spark!

Cwrdd â Tîm sbarc|spark!

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan arloesedd unigryw sy'n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc|spark wedi cael ei ddisgrifio fel 'uwchlabordy newydd cymdeithas.' Mae'n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid Prifysgol Caerdydd […]

CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

Postiwyd ar 1 Rhagfyr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae rôl clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd o ran sbarduno twf swyddi, allforion a ffyniant economaidd wedi bod yn ganolbwynt yng Nghynhadledd Flynyddol y CBI. Ymunodd yr Athro Max […]

Cyrraedd Spark: Pennod nesaf Y Lab 

Cyrraedd Spark: Pennod nesaf Y Lab 

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2021 gan Peter Rawlinson

Y Lab yw labordy arloesedd gwasanaethau cyhoeddus Prifysgol Caerdydd ar gyfer Cymru. Ei ddiben yw cefnogi gwasanaethau cyhoeddus Cymru i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol. Mae’n gwneud hyn drwy […]

Hyfrydwch y Nadolig ym Marchnad Myfyrwyr Cymru

Hyfrydwch y Nadolig ym Marchnad Myfyrwyr Cymru

Postiwyd ar 22 Tachwedd 2021 gan Peter Rawlinson

Os ydych chi'n chwilio am anrheg y Nadolig hwn, beth am bori trwy Farchnad Myfyrwyr Cymru? Pan wnaeth COVID fygwth Nadolig 2020, methwyd cynnal y marchnadoedd myfyrwyr traddodiadol ym mhrifysgolion […]

Gwneud gwahaniaeth o’r newydd

Gwneud gwahaniaeth o’r newydd

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2021 gan Peter Rawlinson

Sut y gall Cymru gyfrannu at garbon 'sero-net' erbyn 2050? Mae mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy leihau allyriadau carbon a lleihau ein defnydd ohonyn nhw yn […]

Ymunwch â ni yn ‘uwchlabordy’ newydd cymdeithas

Ymunwch â ni yn ‘uwchlabordy’ newydd cymdeithas

Postiwyd ar 27 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan arloesedd unigryw sy'n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc | spark wedi cael ei ddisgrifio fel 'uwchlabordy newydd cymdeithas.' Mae'n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid […]

Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Postiwyd ar 18 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Gwyddoniaeth arwynebau yw'r astudiaeth o sut mae haenau o atomau'n rhyngweithio ar wyneb deunyddiau. Yn ddiweddar, dyfarnwyd cyllid i arbenigwyr o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) a fydd yn eu galluogi […]

Yn galw ar yr holl fyfyrwyr sy’n entrepreneuriaid eiddgar!

Yn galw ar yr holl fyfyrwyr sy’n entrepreneuriaid eiddgar!

Postiwyd ar 11 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Mae tymor newydd y Brifysgol ar fin cychwyn. Wrth i’r glasfyfyrwyr a’r myfyrwyr profiadol ddychwelyd, dyma gyfle i feddwl am fywyd ar ôl y brifysgol. Yma, mae Claire Parry-Witchell, y […]

Gwneud y mwyaf o ddata yn cynnig manteision busnes

Gwneud y mwyaf o ddata yn cynnig manteision busnes

Postiwyd ar 4 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Prifysgol Caerdydd yn helpu Virtus Tech i wella eu galluoedd data a sicrhau mwy o fuddion i gleientiaid. Mae'r cwmni, sydd wedi'i leoli ym man cydweithio Tramshed Tech Caerdydd, yn […]

SETsquared a Chaerdydd i feithrin llwyddiant

SETsquared a Chaerdydd i feithrin llwyddiant

Postiwyd ar 27 Medi 2021 gan Peter Rawlinson

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â SETsquared – deorydd busnesau prifysgol gorau'r byd Bydd y cydweithrediad yn helpu i droi ymchwil, cwmnïau deillio a busnesau newydd yn fusnesau ffyniannus. Yma, […]