Skip to main content

Partneriaethau

Y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cefnogi twf busnes

Y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cefnogi twf busnes

Postiwyd ar 11 Ebrill 2022 gan Peter Rawlinson

Bydd Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Prifysgol Caerdydd (ICS) yn symud i ystafell lanhau bwrpasol yr haf hwn, gan weithio ochr yn ochr â phartneriaid busnes i helpu i fynd i'r afael […]

Cwmnïau’n talu’r pris am ddewis parhau i fasnachu yn Rwsia

Cwmnïau’n talu’r pris am ddewis parhau i fasnachu yn Rwsia

Postiwyd ar 6 Ebrill 2022 gan Peter Rawlinson

Yn ystod oriau mân dydd Iau, 24 Chwefror 2022, dechreuodd Rwsia ei ymosodiad ar Wcráin. Oherwydd hynny, dewisodd llawer o gwmnïau rhyngwladol roi’r gorau i fasnachu yn Rwsia am y […]

Bydd sbarc|spark ‘yn cefnogi arloesedd ac yn helpu i ddiogelu swyddi’

Bydd sbarc|spark ‘yn cefnogi arloesedd ac yn helpu i ddiogelu swyddi’

Postiwyd ar 29 Mawrth 2022 gan Peter Rawlinson

Mae gan sbarc|spark rôl allweddol i'w chwarae wrth gasglu ymchwilwyr o dan yr un to i greu syniadau newydd a llwybrau ymchwil newydd, meddai'r Athro Chris Taylor, Cyfarwyddwr SBARC – […]

Sbarduno darpar strategaeth arloesi Cymru

Sbarduno darpar strategaeth arloesi Cymru

Postiwyd ar 21 Mawrth 2022 gan Peter Rawlinson

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n trefnu rhaglen o weithgareddau i helpu i lywio a gwella polisïau ac arferion arloesi yng Nghymru. Mae rôl parciau gwyddor yn y gwaith o gyflawni strategaethau […]

Adeilad sbarc|spark yn agor drysau newydd

Adeilad sbarc|spark yn agor drysau newydd

Postiwyd ar 8 Mawrth 2022 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan flaenllaw newydd lle mae syniadau'n tanio broses o ddyfeisio wedi agor ei drysau.sbarc|spark – mae cartref arloesedd Caerdydd - yn dwyn ynghyd ymchwilwyr, entrepreneuriaid, busnesau newydd i fyfyrwyr […]

Toshiba a Chaerdydd yn arloesi ym maes electroneg pŵer

Toshiba a Chaerdydd yn arloesi ym maes electroneg pŵer

Postiwyd ar 28 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â Toshiba Europe Limited (TEUR) i ddatblygu gyrwyr pyrth hynod gyflym ar gyfer y farchnad electroneg pŵer. Mae lled-ddargludyddion pŵer a wneir o silicon carbid […]

Pŵer partneriaeth

Pŵer partneriaeth

Postiwyd ar 21 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. […]

Gwnewch yrfa ym maes arloesedd drwy Crwsibl Cymru

Gwnewch yrfa ym maes arloesedd drwy Crwsibl Cymru

Postiwyd ar 15 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Mae gan ymchwilwyr o’r byd academaidd a’r diwydiant tan 18 Chwefror i gofrestru i wneud rhaglen arbennig Crwsibl Cymru, sy’n ceisio mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu Cymru ym […]

Lled-ddargludyddion yn rhoi hwb i economi Cymru

Lled-ddargludyddion yn rhoi hwb i economi Cymru

Postiwyd ar 8 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Mae adroddiad newydd a gyhoeddodd Uned Ymchwil Economi Cymru (WERU) Prifysgol Caerdydd yn tynnu sylw at gyfraniad clwstwr lled-ddargludyddion CSconnected - y cyntaf o'i fath yn y byd. Mae arbenigedd […]

Cyfrif ar Abacws

Cyfrif ar Abacws

Postiwyd ar 1 Chwefror 2022 gan Peter Rawlinson

Bydd adeilad newydd Abacws ar gyfer yr Ysgol Mathemateg a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn sbarduno arloesedd ym maes y gwyddorau data yng Nghymru a thu hwnt. Mae canolfan ddiweddaraf […]