Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Adeiladau’r campws

2021 – Cysylltu, Cydweithio, Creu

2021 – Cysylltu, Cydweithio, Creu

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2021 gan Peter Rawlinson

Mynd rhagddo o hyd fu hanes gwaith Prifysgol Caerdydd yn ystod 2021 gan droi ymchwil yn atebion byd go iawn ar gyfer problemau dybryd cymdeithas. Aethon ni ati i greu […]

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Postiwyd ar 13 Rhagfyr 2021 gan Professor Kim Graham

Mae Prifysgol Caerdydd yn sbardun allweddol i economi Cymru. Mae ein gwaith ymchwil rhagorol yn annog cydweithio â busnes, yn hyrwyddo twf economaidd a chreu swyddi, yn gwella canlyniadau lles […]

Cwrdd â Tîm sbarc|spark!

Cwrdd â Tîm sbarc|spark!

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan arloesedd unigryw sy'n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc|spark wedi cael ei ddisgrifio fel 'uwchlabordy newydd cymdeithas.' Mae'n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid Prifysgol Caerdydd […]

CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

Postiwyd ar 1 Rhagfyr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae rôl clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd o ran sbarduno twf swyddi, allforion a ffyniant economaidd wedi bod yn ganolbwynt yng Nghynhadledd Flynyddol y CBI. Ymunodd yr Athro Max […]

Cyrraedd Spark: Pennod nesaf Y Lab 

Cyrraedd Spark: Pennod nesaf Y Lab 

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2021 gan Peter Rawlinson

Y Lab yw labordy arloesedd gwasanaethau cyhoeddus Prifysgol Caerdydd ar gyfer Cymru. Ei ddiben yw cefnogi gwasanaethau cyhoeddus Cymru i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol. Mae’n gwneud hyn drwy […]

Gwneud gwahaniaeth o’r newydd

Gwneud gwahaniaeth o’r newydd

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2021 gan Peter Rawlinson

Sut y gall Cymru gyfrannu at garbon 'sero-net' erbyn 2050? Mae mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy leihau allyriadau carbon a lleihau ein defnydd ohonyn nhw yn […]

Ymunwch â ni yn ‘uwchlabordy’ newydd cymdeithas

Ymunwch â ni yn ‘uwchlabordy’ newydd cymdeithas

Postiwyd ar 27 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan arloesedd unigryw sy'n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc | spark wedi cael ei ddisgrifio fel 'uwchlabordy newydd cymdeithas.' Mae'n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid […]

Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Postiwyd ar 18 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Gwyddoniaeth arwynebau yw'r astudiaeth o sut mae haenau o atomau'n rhyngweithio ar wyneb deunyddiau. Yn ddiweddar, dyfarnwyd cyllid i arbenigwyr o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) a fydd yn eu galluogi […]

SETsquared a Chaerdydd i feithrin llwyddiant

SETsquared a Chaerdydd i feithrin llwyddiant

Postiwyd ar 27 Medi 2021 gan Peter Rawlinson

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â SETsquared – deorydd busnesau prifysgol gorau'r byd Bydd y cydweithrediad yn helpu i droi ymchwil, cwmnïau deillio a busnesau newydd yn fusnesau ffyniannus. Yma, […]

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) – partneriaethau er ffyniant

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) – partneriaethau er ffyniant

Postiwyd ar 20 Medi 2021 gan Peter Rawlinson

Nawr yw'r adeg berffaith i gwmnïau o Gymru gymryd rhan mewn Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP). Yn sgîl COVID-19, aeth Llywodraeth Cymru ati i gefnogi sefydliadau i wella drwy godi eu […]