Skip to main content

Winnie

Winnie sy’n adlewyrchu ar ei blwyddyn gyntaf yn y brifysgol

Postiwyd ar 11 Gorffennaf 2019 gan Denise Brereton

Yn y dechreuad, roedd pwmpen... Heb lawer o rybudd, i mewn â fi i'r Ysgol Busnes wedi gwisgo fel pwmpen! Wel mae angen gwneud argraff, a dyna yn union  wnes […]

Mae Wini’n tynnu’r straen allan o adolygu ac arholiadau

Mae Wini’n tynnu’r straen allan o adolygu ac arholiadau

Postiwyd ar 8 Mai 2019 gan Denise Brereton

Dyma fi, yn gwisgo pâr deniadol iawn o PJs. Yn barod am hoe fach! Gall cyfnod yr arholiadau fod yn straenus.  Gall rhai lefelau o straen eich helpu i ganolbwyntio. […]

Ffŵl Ebrill – Peidiwch â bod yn Asyn Arian

Ffŵl Ebrill – Peidiwch â bod yn Asyn Arian

Postiwyd ar 28 Mawrth 2019 gan Denise Brereton

Lies, damned lies and statistics!* Peidiwch â phoeni, dwi ddim am draethu atoch chi am ystadegau (fel y gwyddoch, fy newis bwnc yw Archeoleg - palu i ddod o hyd […]