Skip to main content

Gorffennaf 2019

CARTEN 100 ar nextbike

CARTEN 100 ar nextbike

Postiwyd ar 31 Gorffennaf 2019 gan Jonathan Rees

Yn ein postiad diweddaraf, gwnaethom sgwrsio â’r myfyriwr PhD, Ieuan Davies, a deithiodd ar gefn beic nextbike am fwy na 100 milltir i Ddinbych-y-pysgod i godi arian am yr elusen […]

Gweithwyr llawrydd creadigol: nid mater chwerthin

Gweithwyr llawrydd creadigol: nid mater chwerthin

Postiwyd ar 16 Gorffennaf 2019 gan Lorna Prichard

Yn ein cyhoeddiad diweddaraf, Lorna Prichard, y digrifwr a'r cyn-newyddiadurwr, sy'n siarad am fanteision ac anfanteision gwaith llawrydd creadigol yn dilyn digwyddiad diweddar a gynhaliwyd gan Dîm Addysg Weithredol Ysgol […]

Winnie sy’n adlewyrchu ar ei blwyddyn gyntaf yn y brifysgol

Postiwyd ar 11 Gorffennaf 2019 gan Denise Brereton

Yn y dechreuad, roedd pwmpen... Heb lawer o rybudd, i mewn â fi i'r Ysgol Busnes wedi gwisgo fel pwmpen! Wel mae angen gwneud argraff, a dyna yn union  wnes […]