Skip to main content

Ebrill 2019

Profiad CUROP yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Profiad CUROP yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Postiwyd ar 25 Ebrill 2019 gan Jonathan Rees

Graddedigion CUROP yn 2018, Sioned Murphy a Math Emyr. Yn ein post diweddaraf, cawsom sgwrs gyda graddedigion 2018 CUROP, Sioned Murphy a Math Emyr. Clywsom ni’r cyfan ganddynt ynglŷn â […]

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesed

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesed

Postiwyd ar 23 Ebrill 2019 gan Rick Delbridge

Ceir syniad clir o glwstwr Caergrawnt yn ei gyfanrwydd, gyda'i gymeriad, hanes a'i rinweddau penodol ei hun. Treuliodd yr Athro Rick Delbridge y Tymor Michaelmas diwethaf fel Cymrawd Gwadd yng […]

Ai ni sy’n berchen ar ein heiddo digidol mewn gwirionedd?

Ai ni sy’n berchen ar ein heiddo digidol mewn gwirionedd?

Postiwyd ar 23 Ebrill 2019 gan Rebecca Mardon

Yn aml, caiff cynhyrchion digidol fel e-lyfrau a cherddoriaeth ddigidol eu gweld fel pethau sy’n rhyddhau cwsmeriaid o’r baich o fod yn berchen arnynt. Yn ein post diweddaraf, mae Dr […]

Bollywood a busnes: Yr hyn mae Padman (2018) yn ei ddysgu i ni am entrepreneuriaeth

Bollywood a busnes: Yr hyn mae Padman (2018) yn ei ddysgu i ni am entrepreneuriaeth

Postiwyd ar 18 Ebrill 2019 gan Shumaila Yousafzai

Yn 1998, roedd pecyn o wyth o badiau yn costio 20 rwpî India, yn gyfwerth â thri diwrnod o nwyddau bwyd. Yn ein cyhoeddiad diwethaf, esbonia Dr Shumaila Yousafzai sut […]