Skip to main content
Rick Delbridge

Rick Delbridge


Postiadau blog diweddaraf

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesed

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesed

Postiwyd ar 23 Ebrill 2019 gan Rick Delbridge

Ceir syniad clir o glwstwr Caergrawnt yn ei gyfanrwydd, gyda'i gymeriad, hanes a'i rinweddau penodol ei hun. Treuliodd yr Athro Rick Delbridge y Tymor Michaelmas diwethaf fel Cymrawd Gwadd yng […]

Arloesedd trefol yng Nghanada: rhai gwersi

Arloesedd trefol yng Nghanada: rhai gwersi

Postiwyd ar 18 Medi 2018 gan Rick Delbridge

Ymwelodd yr Athro Rick Delbridge a'r Athro Kevin Morgan â Toronto ac Ottowa i archwilio a dechrau mapio rôl newidiol prifysgolion a dinasoedd mewn rhwydweithiau arloesedd trefol. “Mae datblygiadau cyfredol […]