Skip to main content

Digital educationOur team

Team Tuesdays- Meet Owen, Learning Technologist

19 August 2020
Owen Crawford, Learning Technologist

Name:  Owen Crawford

Role at the University: Learning Technologist

What is your role in the Digital Education Programme?
PSE Team leader for the digital education service

What do you enjoy most about being part of the programme?
Being able to work with such a wide range of people who are all doing really interesting things so every day is different.  Working together with the team to solve problems, drawing on everyone’s expertise and perspectives.

A fact about yourself?
I’m also a one-man folk punk musician so my working from home space is full of instruments.

Find more team profiles on the CESI blog!

Enw: Owen Crawford

Rôl yn y Brifysgol: Technolegydd Dysgu

Beth yw eich rôl yn y Rhaglen Addysg Ddigidol?
Arweinydd Tîm PSE ar gyfer y gwasanaeth addysg ddigidol

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn rhan o’r rhaglen?
Mae gallu gweithio gydag ystod mor eang o bobl sydd i gyd yn gwneud pethau diddorol iawn felly mae pob diwrnod yn wahanol. Cydweithio â’r tîm i ddatrys problemau, gan dynnu ar arbenigedd a safbwyntiau pawb.

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Rydw i hefyd yn gerddor pync gwerin un dyn felly mae fy ngofod gweithio o adref yn llawn offerynnau.

Darllenwch fwy o broffiliau tim ar flog CESI!