Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Pobl

Busnes Myfyriwr Graddedig yn helpu BBaChau lleol drwy’r pandemig

Busnes Myfyriwr Graddedig yn helpu BBaChau lleol drwy’r pandemig

Postiwyd ar 4 Tachwedd 2020 gan Peter Rawlinson

Sefydlodd Steph Locke (BA 2008), myfyriwr graddedig mewn Athroniaeth o Brifysgol Caerdydd, Bencadlys Nightingale, sef platfform digidol i fabwysiadu Deallusrwydd Artiffisial (DA) yn 2018. Ysbrydolwyd yr enw gan nyrs o […]

Anelu am Wobr Earthshot

Anelu am Wobr Earthshot

Postiwyd ar 21 Hydref 2020 gan Heath Jeffries

Wrth feddwl am achub ein planed, mae Adam Dixon yn credu ei fod yn gallu helpu. Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd (BEng 2015, MPhil, 2016) fe sefydlodd Phytoponics. Mae'r […]

Sbâr y dychymyg

Sbâr y dychymyg

Postiwyd ar 29 Medi 2020 gan Peter Rawlinson

Gwnaeth fideo drôn recordio pa mor drawiadol yw adeilad sbarc | spark yn ddiweddar – a fydd yn gartref i ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol, myfyrwyr ac amrywiaeth o bartneriaid allanol. […]

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Dau ‘dro cyntaf’ i fforwm electroneg

Postiwyd ar 24 Awst 2020 gan Heath Jeffries

Torrodd Prifysgol Caerdydd dir newydd yn ddiweddar drwy gynnal cynhadledd fyd-eang ar electroneg amledd uchel. Cyflawnodd y digwyddiad ddau beth mawr am y tro cyntaf, drwy gael ei gynnal yn […]

Llwyddiant i Brosiect Mentora Iaith

Llwyddiant i Brosiect Mentora Iaith

Postiwyd ar 4 Awst 2020 gan Peter Rawlinson

Dechreuodd y Prosiect Mentora Myfyrwyr MFL sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn 2015. Cafodd ei lunio mewn ymateb i’r gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl ifanc oedd yn […]

A ydych yn gyffrous am Spot-a-bee?

A ydych yn gyffrous am Spot-a-bee?

Postiwyd ar 27 Gorffennaf 2020 gan Heath Jeffries

Y tro nesaf y byddwch yn yr ardd, neu'n mynd â’r ci am dro, cadwch lygad am wenyn. Os byddwch yn cymryd llun ar eich ffôn o'r planhigion y maen […]

Symud o werthuso i ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus

Symud o werthuso i ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus

Postiwyd ar 22 Gorffennaf 2020 gan Heath Jeffries

Yn 2014, mewn adroddiad i Swyddfa Gabinet y DU, cyflwynodd Yr Athro Jonathan Shepherd gysyniad yr ecosystem dystiolaeth. Am y tro cyntaf, gwnaeth hyn integreiddio'r prosesau o gynhyrchu a chydblethu […]

Cysylltu’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS)

Cysylltu’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS)

Postiwyd ar 20 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Sglodion electronig mân yw Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy'n sbarduno technolegau yfory. Maen nhw'n gyflymach ac yn fwy hyblyg na silicon, ac i'w canfod mewn amrywiaeth o gynhyrchion arloesol o ffonau symudol […]

Pennaeth Britishvolt yn cefnogi dyfodol glanach

Pennaeth Britishvolt yn cefnogi dyfodol glanach

Postiwyd ar 7 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Mae cynfyfyriwr o Ysgol Busnes Caerdydd, Orral Nadjari (MBA, 2008),  eisiau adeiladu ffatri werdd enfawr sy’n cynhyrchu batris cyntaf a mwyaf y DU ym Mro Morgannwg Yma, mae Prif Swyddog Gweithredol a sefydlydd Britishvolt yn dweud wrth blog y Cartref Arloesedd pam ei fod o’r farn bod her COVID-19 ar hyn o bryd yn cynnig mwy o gyfleoedd yn y dyfodol i gerbydau a bwerir gan fatris.  Dechreuodd taith Mr. Nadjari tuag at lwyddiant ym Mhrifysgol Caerdydd.  Cwblhaodd MBA yn Ysgol Busnes Caerdydd ar ôl astudio BSc mewn Astudiaethau Busnes a Japaneeg.  “Mae fy ngyrfa’n seiliedig ar fy amser ym Mhrifysgol,” meddai Mr. Nadjari.  “Cafodd ei ysgogi gan weledigaeth a dyheadau entrepreneuraidd, ac mae'n bleser gennyf eu gwireddu o'r diwedd gyda Britishvolt. Rwyf wrth fy modd â’r gobaith o ddychwelyd i adeiladu ffatri enfawr bwysig yn agos iawn at y lle y treuliais saith mlynedd orau fy mywyd."  Mae Britishvolt yn gobeithio creu hyd at 4,000 […]

Dathlu sbarc | spark – buddsoddi mewn arloesedd

Dathlu sbarc | spark – buddsoddi mewn arloesedd

Postiwyd ar 7 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan ar gyfer cwmnïau newydd, cwmnïau deilliannol, busnesau myfyrwyr a mentrau cymdeithasol wedi cyrraedd ei phwynt adeiladu uchaf. Bydd sbarc | spark yn helpu pobl fentrus i gysylltu, cydweithio a chreu.  Yma, mae […]