Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Pobl

Rhaid i’r byd ar ôl y pandemig fod yn fwy teg ac yn fwy cynaliadwy

Rhaid i’r byd ar ôl y pandemig fod yn fwy teg ac yn fwy cynaliadwy

Postiwyd ar 3 Gorffennaf 2020 gan Peter Rawlinson

Mae COVID-19 wedi tanio gobeithion ac ofnau ar gyfer y byd ar ôl y pandemig. Gobeithion bod byd newydd yn bosibl; ofnau y bydd yr hen fyd yn ailgodi, er […]

Caerdydd yn cydweithio i wneud ‘miliwn o fasgiau y dydd’

Caerdydd yn cydweithio i wneud ‘miliwn o fasgiau y dydd’

Postiwyd ar 29 Mai 2020 gan Peter Rawlinson

Y Brifysgol yn cydweithio â Hard Shell Mae Prifysgol Caerdydd yn ymuno â Hard Shell, sef gwneuthurwr cyfarpar diogelu byd-eang i gynhyrchu hyd at filiwn o fasgiau atal hylif y […]

Llwyddiant a chydnabyddiaeth i Smallspark o Gaerdydd

Llwyddiant a chydnabyddiaeth i Smallspark o Gaerdydd

Postiwyd ar 12 Mai 2020 gan Peter Rawlinson

Mae Systemau Gofod Smallspark wedi cofrestru ar gyfer y rhwydwaith cefnogi busnesau cenedlaethol, SPRINT, fydd yn caniatáu mynediad at gyllid ar gyfer prosiect mawr sy’n ceisio defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) […]

Blas ar Arloesedd ym maes Adeiladu

Blas ar Arloesedd ym maes Adeiladu

Postiwyd ar 11 Chwefror 2020 gan Heath Jeffries

  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi bod yn cael blas ar fywyd gwaith ar Gampws Arloesedd Caerdydd. Drwy ei Raglen Llysgenhadon Adeiladu i Fyfyrwyr, mae […]

Partneriaeth yn cyfrannu at effeithlonrwydd cwmni gwin mwyaf y DU

Partneriaeth yn cyfrannu at effeithlonrwydd cwmni gwin mwyaf y DU

Postiwyd ar 3 Hydref 2019 gan Heath Jeffries

Mae partneriaeth rhwng Gwneuthurwr y Flwyddyn Accolade Wines, Canolfan Ymchwil Panalpina (PARC) a Phrifysgol Caerdydd wedi helpu'r cwmni diodydd i symleiddio gweithrediadau a chyflawni gostyngiadau sylweddol yn eu lefelau cyflenwi. […]

Tanwydd synthetig cynaliadwy ar gyfer planed lanach a gwyrddach

Tanwydd synthetig cynaliadwy ar gyfer planed lanach a gwyrddach

Postiwyd ar 2 Hydref 2019 gan Heath Jeffries

Does dim amheuaeth ynghylch cynhesu byd-eang. Mae adroddiad diweddar gan y Cenhedloedd Unedig yn nodi bod newid yn yr hinsawdd yn achosi llanast llwyr yn ein moroedd a’n rhanbarthau iâ. […]

Pontio bwlch y lled-ddargludyddion cyfansawdd

Pontio bwlch y lled-ddargludyddion cyfansawdd

Postiwyd ar 26 Mehefin 2019 gan Heath Jeffries

ICS yn cefnogi deunyddiau a dyfeisiau’r dyfodol Mae’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) yn pontio’r bwlch rhwng academia a diwydiant wrth hyrwyddo ymchwil i ddyfeisiau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS) a’u datblygu yn […]

Deall yr Economi Greadigol

Deall yr Economi Greadigol

Postiwyd ar 8 Mai 2019 gan Heath Jeffries

O ble mae creadigrwydd yn deillio a pham mae’n bwysig i economi, diwylliant a hunaniaeth dinasoedd? Sut gallem ddeall hyn er mwyn llywio dyfodol y ddinas? Ers 2014, mae tîm […]

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesedd

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesedd

Postiwyd ar 2 Mai 2019 gan Heath Jeffries

Treuliodd yr Athro Rick Delbridge y Tymor Michaelmas diwethaf fel Cymrawd Gwadd yng Ngholeg Sidney Sussex, Prifysgol Caergrawnt. Yn ei rôl fel Deon Ymchwil, Arloesedd a Menter Prifysgol Caerdydd, roedd […]

Gampws Arloesedd Caerdydd – diweddariad adeiladu

Gampws Arloesedd Caerdydd – diweddariad adeiladu

Postiwyd ar 7 Mawrth 2019 gan Laura Kendrick

Mae’r gwaith gosod pyst sylfaen wedi’i gwblhau ar Gampws Arloesedd Caerdydd ar Heol Maendy ac mae tŵr craen bellach ar y safle, sy’n arwydd o ddechrau’r gwaith adeiladu ar y […]