Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Dewch i gwrdd â Chymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd

myfyrwyrProfiad myfyrwyr

Dewch i gwrdd â Chymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd

Postiwyd ar 25 Ebrill 2023 gan Amy Campbell

Dewch i gwrdd â Martha, ysgrifennydd Cymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd. Fe wnaethom ofyn i Martha, sy’n astudio Rheoli Busnes (BSc), i sôn am y gymdeithas a pham mae myfyrwyr yn […]

AlumniCynfyfyrwyr

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Holly Barnes

Postiwyd ar 10 Awst 2022 gan Lauren Sourbutts

Yn ddiweddar cwblhaodd Holly Barnes (BA 1998), sy’n Rheolwr Gweithrediadau yn ITSUS Consulting, y rhaglen Cymorth i Dyfu: Rheolaeth, sef rhaglen datblygu busnes yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Holly yn […]

AlumniCynfyfyrwyrUncategorized

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Sarah Breese

Postiwyd ar 29 Gorffennaf 2022 gan Lauren Sourbutts

Yn ddiweddar, cwblhaodd Sarah Breese (BSc 2009), Cyfarwyddwr Gweithrediadau, TPT Consultancy and Training Ltd, y rhaglen datblygu busnes Helpu i Dyfu: Rheoli yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Sarah yn dweud […]

Iechyd a Lles

Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth

Postiwyd ar 27 Ebrill 2022 gan Tracey Rosell

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn bod angen adolygu’r fframwaith presennol ar gyfer nodi a datrys problemau mawr gwasanaethau GIG Cymru. Yn y darn hwn, mae Tracey Rosell yn ystyried problemau […]

 
Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Postiwyd ar 8 Mawrth 2022 gan Rachel Ashworth

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, rydym yn dathlu'r cyfraniad sylweddol y mae menywod yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi'i wneud, ac yn parhau i'w wneud, i fywydau menywod ledled y […]

Effaith y pandemig ar amseroedd talu cyflenwyr

Effaith y pandemig ar amseroedd talu cyflenwyr

Postiwyd ar 2 Mawrth 2022 gan Anthony Flynn

Gyda busnesau'n wynebu heriau a risgiau newydd, a yw'r pandemig wedi cael effaith ar amseroedd talu cyflenwyr? Yn ein postiad diweddaraf, mae Anthony Flynn yn archwilio'r effaith y mae'r pandemig […]

Y tu ôl i’r drysau yna, mae’n fyd gwahanol

Y tu ôl i’r drysau yna, mae’n fyd gwahanol

Postiwyd ar 2 Chwefror 2022 gan Robin Burrow

Restaurant kitchen crew preparing food. Gall unigedd ffisegol cogyddion sy'n gweithio mewn ceginau â sêr Michelin arwain at gamymddwyn treisgar a chod moesol gwahanol. Yn ein post diweddaraf, mae Robin […]

Mae’r duedd negyddol mewn newyddion ynglŷn â sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio yn effeithio ar ein parodrwydd i dalu trethi

Mae’r duedd negyddol mewn newyddion ynglŷn â sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio yn effeithio ar ein parodrwydd i dalu trethi

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2021 gan Tommaso Reggiani

I ateb y galw ymhlith y cyhoedd am gynnwys negyddol, mae'r cyfryngau’n dueddol o roi gormod o sylw i newyddion negyddol. Mae Miloš Fišar, Tommaso Reggiani, Fabio Sabatini, a Jiří Špalek […]

Cynilo Rhagofalus rhwng Cenedlaethau yn Ewrop

Cynilo Rhagofalus rhwng Cenedlaethau yn Ewrop

Postiwyd ar 18 Hydref 2021 gan Serena Trucchi

Gall y teulu estynedig eich gofalu rhag digwyddiadau anffafriol. Yn ein herthygl ddiweddaraf, mae Francesco Scervini a Serena Trucchi yn dogfennu sianel cynilo newydd, sef effaith ansicrwydd incwm y plentyn […]

Ymateb Buddsoddwyr i Seiber-ymosodiadau

Ymateb Buddsoddwyr i Seiber-ymosodiadau

Postiwyd ar 21 Medi 2021 gan Onur Tosun

Yn ein blog diweddaraf, mae Dr. Onur Kemal Tosun, Athro Cynorthwyol Cyllid, yn rhoi mewnwelediad ar effaith toriadau diogelwch data ar enw da cwmni. Mae toriadau diogelwch bob amser wedi […]