Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu Rheolaeth – Stuart Hardisty

Alumni

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu Rheolaeth – Stuart Hardisty

Postiwyd ar 18 Mawrth 2024 gan Christopher Burns

Stuart Hardisty, Cyfarwyddwr ac Ymgynghorydd Datblygu Economaidd, Hardisty Jones Associates, a gwblhaodd Gwrs Busnes Helpu i Dyfu: Rheolaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd a gynhaliwyd yn ddiweddar.

myfyrwyrProfiad myfyrwyr

Dewch i gwrdd â Chymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd

Postiwyd ar 25 Ebrill 2023 gan Amy Campbell

Dewch i gwrdd â Martha, ysgrifennydd Cymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd. Fe wnaethom ofyn i Martha, sy’n astudio Rheoli Busnes (BSc), i sôn am y gymdeithas a pham mae myfyrwyr yn […]

AlumniCynfyfyrwyr

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Holly Barnes

Postiwyd ar 10 Awst 2022 gan Lauren Sourbutts

Yn ddiweddar cwblhaodd Holly Barnes (BA 1998), sy’n Rheolwr Gweithrediadau yn ITSUS Consulting, y rhaglen Cymorth i Dyfu: Rheolaeth, sef rhaglen datblygu busnes yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Holly yn […]

AlumniCynfyfyrwyrUncategorized

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Sarah Breese

Postiwyd ar 29 Gorffennaf 2022 gan Lauren Sourbutts

Yn ddiweddar, cwblhaodd Sarah Breese (BSc 2009), Cyfarwyddwr Gweithrediadau, TPT Consultancy and Training Ltd, y rhaglen datblygu busnes Helpu i Dyfu: Rheoli yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Sarah yn dweud […]

 
Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth

Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth

Postiwyd ar 27 Ebrill 2022 gan Tracey Rosell

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn bod angen adolygu’r fframwaith presennol ar gyfer nodi a datrys problemau mawr gwasanaethau GIG Cymru. Yn y darn hwn, mae Tracey Rosell yn ystyried problemau […]

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Postiwyd ar 8 Mawrth 2022 gan Rachel Ashworth

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, rydym yn dathlu'r cyfraniad sylweddol y mae menywod yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi'i wneud, ac yn parhau i'w wneud, i fywydau menywod ledled y […]

Effaith y pandemig ar amseroedd talu cyflenwyr

Effaith y pandemig ar amseroedd talu cyflenwyr

Postiwyd ar 2 Mawrth 2022 gan Anthony Flynn

Gyda busnesau'n wynebu heriau a risgiau newydd, a yw'r pandemig wedi cael effaith ar amseroedd talu cyflenwyr? Yn ein postiad diweddaraf, mae Anthony Flynn yn archwilio'r effaith y mae'r pandemig […]

Y tu ôl i’r drysau yna, mae’n fyd gwahanol

Y tu ôl i’r drysau yna, mae’n fyd gwahanol

Postiwyd ar 2 Chwefror 2022 gan Robin Burrow

Restaurant kitchen crew preparing food. Gall unigedd ffisegol cogyddion sy'n gweithio mewn ceginau â sêr Michelin arwain at gamymddwyn treisgar a chod moesol gwahanol. Yn ein post diweddaraf, mae Robin […]

Mae’r duedd negyddol mewn newyddion ynglŷn â sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio yn effeithio ar ein parodrwydd i dalu trethi

Mae’r duedd negyddol mewn newyddion ynglŷn â sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio yn effeithio ar ein parodrwydd i dalu trethi

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2021 gan Tommaso Reggiani

I ateb y galw ymhlith y cyhoedd am gynnwys negyddol, mae'r cyfryngau’n dueddol o roi gormod o sylw i newyddion negyddol. Mae Miloš Fišar, Tommaso Reggiani, Fabio Sabatini, a Jiří Špalek […]

Cynilo Rhagofalus rhwng Cenedlaethau yn Ewrop

Cynilo Rhagofalus rhwng Cenedlaethau yn Ewrop

Postiwyd ar 18 Hydref 2021 gan Serena Trucchi

Gall y teulu estynedig eich gofalu rhag digwyddiadau anffafriol. Yn ein herthygl ddiweddaraf, mae Francesco Scervini a Serena Trucchi yn dogfennu sianel cynilo newydd, sef effaith ansicrwydd incwm y plentyn […]