Skip to main content

2 December 2021

5 syniad codi arian tymhorol

5 syniad codi arian tymhorol

Posted on 2 December 2021 by Kate Morgan (BA 2017)

Mae'n adeg wych o'r flwyddyn pan fydd y rhan fwyaf ohonom yn teimlo'n hael iawn ac yn hapus i gyfrannu at achos da. Anogwch eraill i gofleidio'r ysbryd o roi gyda rhai gweithgareddau codi arian ar thema'r Nadolig.