Day: Mehefin 29, 2018


Beth yw eisteddfod?

Posted on 29 Mehefin 2018 by Jonathan Barnes

Gŵyl o lenyddiaeth, cerddoriaeth a pherfformio yw eisteddfod, sy’n dathlu iaith a diwylliant Cymru. Mae’n aml yn ddigwyddiad cystadleuol, gyda chorau, beirdd, cantorion, cerddorion a dawnswyr yn perfformio am wobrau.
Read more