Day: August 25, 2017

Eisteddfod 2017

Posted on 25 August 2017 by Susie Bailey

Helo! Rhys Fletcher (BScEcon 2015) ydw i, ac rwy’n rhan o’r Tîm Cysylltiadau Cynfyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy’n gofalu am ein Llysgenhadon Cynfyfyrwyr, cynfyfyrwyr sydd am ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae wythnos gyntaf Awst yn amser pwysig i’r gymuned Gymreig gan mai dyna pryd y cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Mae’r ŵyl, sy’n para
Read more