Skip to main content

Cymraeg

Cynlluniau Haf yn y Brifysgol

Cynlluniau Haf yn y Brifysgol

Postiwyd ar 28 Mawrth 2016 gan Leo

Helo! Ar y funud mae bywyd yn y Prifysgol yn eithaf brysur. Mae yna llawer o dyddiadau cau gwaith cwrs yn agoshau ag mae arholiadau ar y ffordd hefyd. Ond […]

Ionawr trwm fel Meddyg ym Mhrifysgol Caerdydd

Ionawr trwm fel Meddyg ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 1 Chwefror 2016 gan Leo

Ionawr brysur! Mae o wedi fod yn Ionawr eithaf prysur iddy fi. Mi wnaeth y tymor prifysgol gorffen yn braf iawn ag mae diwedd y tymor Dolig yn wastad yn […]

Yr Gradd Rhyngosod

Yr Gradd Rhyngosod

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2015 gan Leo

y gradd rhyngosod Cyfeillion Y flwyddyn academiadd yma rydw i yn astudio gradd rhyngosod (intercalated degree) ac dwin mynd i son am dan hynny rwan yn yr post yma. Fellu, […]

Profiad o Cynhadelddau i Orffen y Trydydd Flwyddyn

Profiad o Cynhadelddau i Orffen y Trydydd Flwyddyn

Postiwyd ar 14 Hydref 2015 gan Leo

Hello pawb. Dyma fy cyfraniad cyntaf I’r blog. Dwi yn astudio meddygaeth yn Prifysgol Caerdydd ond dwin cymeryd flwyddyn allan i ceisio enill gradd rhyngosodol (intercalated degree) yn geneteg blwyddyn […]

Hwyl dros y Nadolig Tra’n Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

Hwyl dros y Nadolig Tra’n Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 22 Rhagfyr 2014 gan Steffan

Helyntion Crol Dolig Cyn imi droi rownd, roedd hi'n bump o'r gloch ar brynhawn Iau ola'r tymor ym Mhrifysgol Caerdydd...y traethodau wedi'u cyflwyno, y gwin wedi'i agor ar gerddoriaeth Nadoligaidd […]

Prysurdeb tra’n Astudio yn y Brifysgol

Prysurdeb tra’n Astudio yn y Brifysgol

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2014 gan Steffan

Fe ddaeth hi'n Wythnos 10! Mae'n anodd coelio cyn lleied o amser sydd ar ol o'r tymor hwn. Mewn dim bydd pawb yn mynd am adref ac yn ymbaratoi ar […]

Y Manteision o Astudio Cymraeg yn y Brifysgol

Y Manteision o Astudio Cymraeg yn y Brifysgol

Postiwyd ar 12 Tachwedd 2014 gan Steffan

Gan ei bod hi bellach yn dod yn amser penderfynu ar opsiynau prifysgol a'r math o gwrs yr ydych am ei ddilyn, dwi am gymryd y cyfle yma i son […]

Noson Gymraeg Fisol Clwb Ifor Bach

Noson Gymraeg Fisol Clwb Ifor Bach

Postiwyd ar 31 Hydref 2014 gan Steffan

Ymddiheuriadau mai rwan ydw i'n blogio am nos Lun, ond dwi'n meddwl ei bod hi wedi cymryd tan rwan i mi adfer! Do, fe ddechreuodd noson Gymraeg fisol newydd Clwb […]

Y Daith o Ogledd Cymru i Caerdydd

Y Daith o Ogledd Cymru i Caerdydd

Postiwyd ar 30 Medi 2014 gan Steffan

Teg Edrych Tuag Adref? Wel helo ‘na! Steffan ydw’ i ac rwy’n astudio’r Gymraeg a Gwleidyddiaeth yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Alla’i ddim meddwl am well amser ichi ymuno â mi- […]

Wythnos gyda’r Gymdeithas Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd

Wythnos gyda’r Gymdeithas Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 22 Mehefin 2014 gan Rhian

Mae rhaid i fi gyfadde ma yr wythnos dwetha nes i gwario yn Caerdydd oedd un o'r wythnose gore fi wedi cael yn y ddinas. Ac mae hynny yn diolch […]