Skip to main content

Cymraeg

Yr Gradd Rhyngosod

13 Tachwedd 2015

y gradd rhyngosod

Cyfeillion

Y flwyddyn academiadd yma rydw i yn astudio gradd rhyngosod (intercalated degree) ac dwin mynd i son am dan hynny rwan yn yr post yma. Fellu, beth yw gradd rhyngosod? Maen dewis sydd ar agor i lawer o myfyrwyr meddygaeth sydd yn rhoi cylfe iddy chi ennill Bsc mewn pwnc sydd yn berthyn i meddygaeth mewn blwyddyn allan or gradd meddygaeth arferol. Dwin astudio Geneteg y flwyddyn yma. Yn amlwg gan fod rydan yn ennill Bsc, mae yna disgwyl fod yna llawer o wyboadateh a sgilliau yn gael ei pigo ifyny mewn blwyddyn. Yn amlwyg rydan wedi dysgu llawer o pethau yn y tair flynedd cyntaf fydd yn helpu ond maen anodd i cyrraeth safon da mewn pwnc mewn amser mor byr. Yn ogystal a hynny maer pwyslais yn gwahanol iawn i meddyageth, mae yna llawer mwy o clod i ennill trwy mynegi dealltwriaeth ar fyrdd traethodau ag cyflwyniadau. Fel arfer mewn arholiadau meddyageth maer pwyslais mwy i gwneud hefo gwybod llawer am llawer o bethau a nid gymaint ar mynd mewn ir pwnc gyda gymaint o ddyfnder.

Yn gyntaf maen siwr dachin meddwl gan bod dwi mynd i astudio meddygateh am pump flynedd maen rhaid fy mhod i yn hollol wallgo i eisiau neud blwyddyn arall ar ben hynny yn yr Coleg. Un rheswm amlwg yw maen edrych yn dda ar yr CV pan rydach yn trio am sywddi yn hwyrach ymlaen. Ond un or brif rhesymau yw maen rhywbeth da i gwneud yw maen rhoi cyfle iddy chi datblygu sgilliau mae myfrwyr israddedig eraill yn dreilio llawer o amser yn datblygu ond sydd ddim yn cael yr un pwyslais yn yr curriculwm meddygaeth arferol. Maer sgiliau yma gwneud a darllen erthyglau ymchwil, gwneud cyflwynaidau, ysgrifennu traethodau ag hefyd gwneud prosiect ymchwil ag ysgirfennu treathodau. Mae rhain yn pethau sydd yn helpu mewn gyrfa meddygol yn enwedig yn astudio yn bellach pan rydach yn ysgrifenny erthylglau ag yn gwneud graddau uwch. Yn ogystal er mae on bwyddyn anoddach na medydgateh mewn llawer o ffyrdd, mae o yn rhoi rhyddid iddy chi gwneud pethau eraill hefyd. Yn yr trydydd, pedwerydd ag pumped flwyddyn o meddygaeth maen anoddach findio yr amser i gwneud pethau eraill gan fod yr amserlen yn mynd yn dryamch. Ond y flwyddyn yma mae gen i pnwan dydd mercher yn rhydd ag mae hyn weid bod yn gret gan mae wedi rhoi y cyfle iddy fi chwarae Rygbi ar pnawn dydd mercher mewn gemau BUCS (Y gyngrair prifysgolion), cyfle roweddwn yn meddwl oni wedi colli allan ar gan ni gefais y cyfle chwarae yn yr dau flwyddyn cytnaf o Prifysgol oherywdd anafiad.

Ond beth maer cwrs wedi cynnwys hyd yn hyn? Bob wythnos mae yna cwpl o seshynau dysgu bob wythnos sydd yn grwpaiu bach. Fel arfer ar y cwrs meddyageth mae yna darlithoedd efo 300 o pobl a fellu mae cael eich dysgu mewn grwpiau bach yn braf iawn. Un peth arall da am y cwrs yw yn meddygaeth mae yna wastad pwyslais a pwysau i dysgu mwy. Ond ar y cwrs yma, er maen anodd iawn maer pwyslais ar dysgu y fanylder or cwrs yn drwyadl. Mae hyn yn elfen anodd or cwrs ag o ganlyniad mae llawer o myfrywyr meddygol yn disgrifio fo fel y blwyddyn anoddach nhw yn yr prifysgol. Ar y dydd llun sydd newydd pasio, oedd rhaid iddy fi rhoi darn o gwaith cwrs i fewn ag gwneud cyflwyniad i panel o darithydd fi ar yr cefndir i prosiect ymchwil fi. Mi wmaeth nhw gofyn llawer o cwestiynau anodd ag fellu roedd y penwythnos cynt yn un dwys iawn. Ar yr dydd mercher roedd geni i gem rygbi arall yn erbyn Abertawe diolch byth. Dwin gobeithio fydd gweddill y flwyddyn yn gret hefyd!


Cymraeg

Yr Gradd Rhyngosod

13 Tachwedd 2015

y gradd rhyngosod

Cyfeillion

Y flwyddyn academiadd yma rydw i yn astudio gradd rhyngosod (intercalated degree) ac dwin mynd i son am dan hynny rwan yn yr post yma. Fellu, beth yw gradd rhyngosod? Maen dewis sydd ar agor i lawer o myfyrwyr meddygaeth sydd yn rhoi cylfe iddy chi ennill Bsc mewn pwnc sydd yn berthyn i meddygaeth mewn blwyddyn allan or gradd meddygaeth arferol. Dwin astudio Geneteg y flwyddyn yma. Yn amlwg gan fod rydan yn ennill Bsc, mae yna disgwyl fod yna llawer o wyboadateh a sgilliau yn gael ei pigo ifyny mewn blwyddyn. Yn amlwyg rydan wedi dysgu llawer o pethau yn y tair flynedd cyntaf fydd yn helpu ond maen anodd i cyrraeth safon da mewn pwnc mewn amser mor byr. Yn ogystal a hynny maer pwyslais yn gwahanol iawn i meddyageth, mae yna llawer mwy o clod i ennill trwy mynegi dealltwriaeth ar fyrdd traethodau ag cyflwyniadau. Fel arfer mewn arholiadau meddyageth maer pwyslais mwy i gwneud hefo gwybod llawer am llawer o bethau a nid gymaint ar mynd mewn ir pwnc gyda gymaint o ddyfnder.

Yn gyntaf maen siwr dachin meddwl gan bod dwi mynd i astudio meddygateh am pump flynedd maen rhaid fy mhod i yn hollol wallgo i eisiau neud blwyddyn arall ar ben hynny yn yr Coleg. Un rheswm amlwg yw maen edrych yn dda ar yr CV pan rydach yn trio am sywddi yn hwyrach ymlaen. Ond un or brif rhesymau yw maen rhywbeth da i gwneud yw maen rhoi cyfle iddy chi datblygu sgilliau mae myfrwyr israddedig eraill yn dreilio llawer o amser yn datblygu ond sydd ddim yn cael yr un pwyslais yn yr curriculwm meddygaeth arferol. Maer sgiliau yma gwneud a darllen erthyglau ymchwil, gwneud cyflwynaidau, ysgrifennu traethodau ag hefyd gwneud prosiect ymchwil ag ysgirfennu treathodau. Mae rhain yn pethau sydd yn helpu mewn gyrfa meddygol yn enwedig yn astudio yn bellach pan rydach yn ysgrifenny erthylglau ag yn gwneud graddau uwch. Yn ogystal er mae on bwyddyn anoddach na medydgateh mewn llawer o ffyrdd, mae o yn rhoi rhyddid iddy chi gwneud pethau eraill hefyd. Yn yr trydydd, pedwerydd ag pumped flwyddyn o meddygaeth maen anoddach findio yr amser i gwneud pethau eraill gan fod yr amserlen yn mynd yn dryamch. Ond y flwyddyn yma mae gen i pnwan dydd mercher yn rhydd ag mae hyn weid bod yn gret gan mae wedi rhoi y cyfle iddy fi chwarae Rygbi ar pnawn dydd mercher mewn gemau BUCS (Y gyngrair prifysgolion), cyfle roweddwn yn meddwl oni wedi colli allan ar gan ni gefais y cyfle chwarae yn yr dau flwyddyn cytnaf o Prifysgol oherywdd anafiad.

Ond beth maer cwrs wedi cynnwys hyd yn hyn? Bob wythnos mae yna cwpl o seshynau dysgu bob wythnos sydd yn grwpaiu bach. Fel arfer ar y cwrs meddyageth mae yna darlithoedd efo 300 o pobl a fellu mae cael eich dysgu mewn grwpiau bach yn braf iawn. Un peth arall da am y cwrs yw yn meddygaeth mae yna wastad pwyslais a pwysau i dysgu mwy. Ond ar y cwrs yma, er maen anodd iawn maer pwyslais ar dysgu y fanylder or cwrs yn drwyadl. Mae hyn yn elfen anodd or cwrs ag o ganlyniad mae llawer o myfrywyr meddygol yn disgrifio fo fel y blwyddyn anoddach nhw yn yr prifysgol. Ar y dydd llun sydd newydd pasio, oedd rhaid iddy fi rhoi darn o gwaith cwrs i fewn ag gwneud cyflwyniad i panel o darithydd fi ar yr cefndir i prosiect ymchwil fi. Mi wmaeth nhw gofyn llawer o cwestiynau anodd ag fellu roedd y penwythnos cynt yn un dwys iawn. Ar yr dydd mercher roedd geni i gem rygbi arall yn erbyn Abertawe diolch byth. Dwin gobeithio fydd gweddill y flwyddyn yn gret hefyd!