Skip to main content

Cymraeg

Dysgu Wyneb-yn-Wyneb ar Gampws COVID-Ddiogel

Dysgu Wyneb-yn-Wyneb ar Gampws COVID-Ddiogel

Postiwyd ar 14 Rhagfyr 2020 gan Shôn

Helo, Shôn ydw i, croeso i fy mlog cyntaf ar y safle hon. Rwyf fel arfer yn astudio Meddygaeth, ond y flwyddyn hon rydw i'n gwneud gradd ymsang mewn Ffarmacoleg […]

Astudio Meddygaeth; Wythnos y Gymraeg

Astudio Meddygaeth; Wythnos y Gymraeg

Postiwyd ar 16 Hydref 2020 gan Megan Prys

Helo! Megan Prys Evans ydw i, myfyrwraig feddygol yng Nghaerdydd. Dwi newydd ddechrau ar fy nhrydedd flwyddyn ac yn mwynhau bob eiliad ar hyn o bryd. Yn y flwyddyn gyntaf […]

Symud mewn i Dŷ

Symud mewn i Dŷ

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2019 gan Daniel

Ar ôl blwyddyn o fyw mewn Neuadd Breswyl yng Ngogledd Talybont, roeddwn – heb os nac oni bai - yn barod i symud mewn i dŷ ar gyfer fy ail […]

Profiadau Allygyrsiol Cymreig

Profiadau Allygyrsiol Cymreig

Postiwyd ar 15 Tachwedd 2019 gan Daniel

Yng Nghaerdydd, ceir yna gyfoeth o brofiadau allgyrsiol Cymreig. Gall y rhain amrywio o brofiadau chwaraeon i brofiadau cerddorol. Rwyf am grybwyll ychydig o’r rhai yr wyf wedi manteisio arnynt, […]

10 Peth Gorau i’w gwneud yng Nghaerdydd

10 Peth Gorau i’w gwneud yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 3 Hydref 2019 gan Daniel

Croeso enfawr ichi i Gaerdydd! Dyma ddinas fywiog sy’n llawn pethau i’w gwneud. Ond mae ganddi hefyd elfennau cyfeillgar sydd yn addas i bawb! Dyma restr amrywiol o bethau i’w […]

Fy marn i, Lleu Bleddyn am astudio yn y Gymraeg

Fy marn i, Lleu Bleddyn am astudio yn y Gymraeg

Postiwyd ar 6 Mawrth 2017 gan Lleu

http://www.youtube.com/watch?v=ZrQ_xXg0t_Y Mae cyfle i chi ddarllen am lysgenhadon y Coleg Cymraeg yn y blog arbennig sy’n sôn am eu profiadau o fod yn fyfyrwyr mewn prifysgolion ledled Cymru sef Llais […]

Cardiff Univeristy Oncology Society

Cardiff Univeristy Oncology Society

Postiwyd ar 27 Tachwedd 2016 gan Leo

Y flwyddyn hon un peth newydd rwyf wedi bod yn gweithio ar efo cwpl o ffrindiau yw ceisio dechrau cymdeithas newydd i fyfyrwyr sydd yn canolbwyntio ar oncoleg. Efalle mai’n […]

Ieithoedd i bawb – Cyfleoedd i bawb

Ieithoedd i bawb – Cyfleoedd i bawb

Postiwyd ar 21 Hydref 2016 gan Leo

Hello pawb! Mae’n anodd credu fod mae wythnos y glas wedi bod a pasio ag rydan yn agoshau at fod yn hanner ffordd drwy y tymor! Mae yna llawer o […]

Dechrau’r Pedwerydd Flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd

Dechrau’r Pedwerydd Flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 20 Medi 2016 gan Leo

Ar ôl Haf anhygoel mae’n amser ddychwelyd i Gaerdydd. Yn y flwyddyn academiadd sydd newydd fod fues i yn astudio gradd rhyngosod mewn geneteg feddygol ag fellu rwyf yn ddisgwyl […]

Diwedd y Pedwerydd Flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd

Diwedd y Pedwerydd Flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 13 Mehefin 2016 gan Leo

Mae blwyddyn arall academaidd wedi dod i ben yn brifysgol Caerdydd. Roedd y tymor yma ar adegau yn teimlo yn diddiwedd. Am y tro cyntaf ers ail flwyddyn fi yn […]