Skip to main content

Cymraeg

Dechrau’r Pedwerydd Flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd

20 Medi 2016

Ar ôl Haf anhygoel mae’n amser ddychwelyd i Gaerdydd. Yn y flwyddyn academiadd sydd newydd fod fues i yn astudio gradd rhyngosod mewn geneteg feddygol ag fellu rwyf yn ddisgwyl fydd ail ddechrau astudio meddygaeth yn eithaf heriol. Mae blwyddyn yn digon o amser i anghofio eitha lot o bethau. Wedi dweud hynny dwi wastad yn edrych ymalen at ddechrau tymor arall ym Mhrifysgol Caerdydd, mwy o gemau Rygbi a dechrau flwyddydn academaidd arall fydd yn llawn digwyddiadau.

Ar ol gwario yr Haf ym Mhatagonia lle roedd hi yn oer iawn roedd diwedd yr Haf yng Nghymru yn braf iawn. Fellu beth sydd yn yr pedwerydd bwlyddyn o meddygaeth? Maen flwyddyn clinigol iawn iawn gyda tri placement sydd yn wyth wythnos o hyd. Mi fydda ni yn dilyn Doctoriariad mewn tîm cliniogol ag yn mynd i fewn i clinics gwahaonol. Does yna ddim elfennau GP y flwyddyn hon. Yn fy placement gyntaf dwin gnweud meddygaeth plant ag obstetrics ag gynaecology ac roedd darlithoedd wythnos cyntaf fi I gyd am y pynicau yna. Yn yr ail block mi fyddai yn astudio gofal henoed ag orthopaedics ag rheumatology. Mae fy block olaf yng Nghaerdydd lle dwin gwneud niwroleg, Psychiatry ag ophthalmology. Un o’r manteision o astudio meddygaeth yng Nghaerdydd ydi rydach yn gallu gael ei gyrru ar draws Cymru am yr placements ag fellu mae yna llwyth o cyfleoedd i weld rhannau gwahanol o Gymru. Blwyddyn yma, er enghraifft, rydw i yn mynd i wario amser yn Llantrisant, Casnewydd, Caerdydd a Wrexham. Rwyf yn gobeithio mynd adre yn fy pumed blwyddyn am block GP fi ag gwneud ymarfer ychydig o meddygaeth trwy y Gymraeg. Yn fy marn i mae hyn yn un o cryfderau mwyaf sylweddol o fod yn stwidant meddygaeth yng Nghaerdydd, gan mae o yn rhoi blas o feddygaeth mewn amgylcheddau gwahonol ag mae safon y seshiynau dysgu yn uchel iawn yn yr Ysbytai yma hyd a lled Cymru.

Rydan newydd gorffan ein dwy wythnos gyntaf o’r flwyddyn. Roedd yr wythnos gyntaf yn bennaf yn trafodaehtau agoriadol yn cyflwyno y pynciau fydda ni yn astudio. Dwi wedi cwblhau wythnos gyngtaf fi o placement yr wythnos hon, sef meddygaeth plant yn yr Royal Glam yn Llantrisant. Mae o wedi bod yn brysur iawn hyd yn hyn ond maer tim wedi gwneud gorau nhw i cadw ni yn byrsur. Dwi hefyd wedi gweithio shift on call lle bues i yn aros yn hwyr am ddau noson. Y shifts yna oedd y ddwy achlysur lle dwi wedi teimlo y mwyaf perthnasol mewn meddygaeth. Er roedd on ychydig o sioc i aros mor hwyr roedd en profiad ardderchog o be mae o fel i gwethio fel Ddoctor ag ar ôl ymlacio ychydig dwin meddwl fyddai yn awyddus i gwneud mwy o shifts ‘on call’,

Dwi yn hapus iawn efo fy placements ag dwin gobeithio i gwneud y gorau ohonynyt. Dwi hefyd yn awyddus iawn i mynd yn ol i’r gogledd am sbel i weld syd mae meddygaeth yn gwahonol yn fan yno. Maer cwrs wedi newid yn ddramatig bwlyddyn yma ag y gobaith yw fydd y ni yn gallu mwynhau y cwrs mwy ag fynd yn Doctroiaid well. Mae lleoliad yr ysgol ffeddygaeth yn yr ‘league tables’ wedi gwella yn ardderchog yn y blynyddoedd dwaethaf. Rwan yn lle bod yr arholiadau i gyd yn diwedd y flwydddyn mae nhw trwy gydol y cwrs. Rydan ni efo tri arholiad ag maer un cyntaf yn mis tachwedd. Maen onfys cael prawf mor cynner yn yr flwyddyn ond dwin meddwl fydd e yn beth da. Mae yna gofyniadau i ni gweneud arholiad clinigonl hefyd. Mae arholiadau ni rwan wedi gorffan yn gynharach hefyd. Mae gan ddy ni wedyn prosiect ymchwil i gorffan y flwyddyn. Enw hwn yw SSC ag maen rhoi cyfle penodol iddy ni dilyn prosiect ymchwil mewn maes o feddygaeth sydd o diddordeb iddy ni. Mae rhai yn dewis gwneud pethau gwyddonol, mewn sefyllfa meddygol neu mewn cyd destyn academaidd ag wrth gwrs yng Nghaerdydd mae yna hefyd cyfle i gwneud yr rhan yma or cwrs trwy cyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn cyfle gwych i llawer o myfywrwyr sydd yn awyddus i ddefnyddio eu Chymraeg yn ystod y cwrs.


Cymraeg

Dechrau’r Pedwerydd Flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd

20 Medi 2016

Ar ôl Haf anhygoel mae’n amser ddychwelyd i Gaerdydd. Yn y flwyddyn academiadd sydd newydd fod fues i yn astudio gradd rhyngosod mewn geneteg feddygol ag fellu rwyf yn ddisgwyl fydd ail ddechrau astudio meddygaeth yn eithaf heriol. Mae blwyddyn yn digon o amser i anghofio eitha lot o bethau. Wedi dweud hynny dwi wastad yn edrych ymalen at ddechrau tymor arall ym Mhrifysgol Caerdydd, mwy o gemau Rygbi a dechrau flwyddydn academaidd arall fydd yn llawn digwyddiadau.

Ar ol gwario yr Haf ym Mhatagonia lle roedd hi yn oer iawn roedd diwedd yr Haf yng Nghymru yn braf iawn. Fellu beth sydd yn yr pedwerydd bwlyddyn o meddygaeth? Maen flwyddyn clinigol iawn iawn gyda tri placement sydd yn wyth wythnos o hyd. Mi fydda ni yn dilyn Doctoriariad mewn tîm cliniogol ag yn mynd i fewn i clinics gwahaonol. Does yna ddim elfennau GP y flwyddyn hon. Yn fy placement gyntaf dwin gnweud meddygaeth plant ag obstetrics ag gynaecology ac roedd darlithoedd wythnos cyntaf fi I gyd am y pynicau yna. Yn yr ail block mi fyddai yn astudio gofal henoed ag orthopaedics ag rheumatology. Mae fy block olaf yng Nghaerdydd lle dwin gwneud niwroleg, Psychiatry ag ophthalmology. Un o’r manteision o astudio meddygaeth yng Nghaerdydd ydi rydach yn gallu gael ei gyrru ar draws Cymru am yr placements ag fellu mae yna llwyth o cyfleoedd i weld rhannau gwahanol o Gymru. Blwyddyn yma, er enghraifft, rydw i yn mynd i wario amser yn Llantrisant, Casnewydd, Caerdydd a Wrexham. Rwyf yn gobeithio mynd adre yn fy pumed blwyddyn am block GP fi ag gwneud ymarfer ychydig o meddygaeth trwy y Gymraeg. Yn fy marn i mae hyn yn un o cryfderau mwyaf sylweddol o fod yn stwidant meddygaeth yng Nghaerdydd, gan mae o yn rhoi blas o feddygaeth mewn amgylcheddau gwahonol ag mae safon y seshiynau dysgu yn uchel iawn yn yr Ysbytai yma hyd a lled Cymru.

Rydan newydd gorffan ein dwy wythnos gyntaf o’r flwyddyn. Roedd yr wythnos gyntaf yn bennaf yn trafodaehtau agoriadol yn cyflwyno y pynciau fydda ni yn astudio. Dwi wedi cwblhau wythnos gyngtaf fi o placement yr wythnos hon, sef meddygaeth plant yn yr Royal Glam yn Llantrisant. Mae o wedi bod yn brysur iawn hyd yn hyn ond maer tim wedi gwneud gorau nhw i cadw ni yn byrsur. Dwi hefyd wedi gweithio shift on call lle bues i yn aros yn hwyr am ddau noson. Y shifts yna oedd y ddwy achlysur lle dwi wedi teimlo y mwyaf perthnasol mewn meddygaeth. Er roedd on ychydig o sioc i aros mor hwyr roedd en profiad ardderchog o be mae o fel i gwethio fel Ddoctor ag ar ôl ymlacio ychydig dwin meddwl fyddai yn awyddus i gwneud mwy o shifts ‘on call’,

Dwi yn hapus iawn efo fy placements ag dwin gobeithio i gwneud y gorau ohonynyt. Dwi hefyd yn awyddus iawn i mynd yn ol i’r gogledd am sbel i weld syd mae meddygaeth yn gwahonol yn fan yno. Maer cwrs wedi newid yn ddramatig bwlyddyn yma ag y gobaith yw fydd y ni yn gallu mwynhau y cwrs mwy ag fynd yn Doctroiaid well. Mae lleoliad yr ysgol ffeddygaeth yn yr ‘league tables’ wedi gwella yn ardderchog yn y blynyddoedd dwaethaf. Rwan yn lle bod yr arholiadau i gyd yn diwedd y flwydddyn mae nhw trwy gydol y cwrs. Rydan ni efo tri arholiad ag maer un cyntaf yn mis tachwedd. Maen onfys cael prawf mor cynner yn yr flwyddyn ond dwin meddwl fydd e yn beth da. Mae yna gofyniadau i ni gweneud arholiad clinigonl hefyd. Mae arholiadau ni rwan wedi gorffan yn gynharach hefyd. Mae gan ddy ni wedyn prosiect ymchwil i gorffan y flwyddyn. Enw hwn yw SSC ag maen rhoi cyfle penodol iddy ni dilyn prosiect ymchwil mewn maes o feddygaeth sydd o diddordeb iddy ni. Mae rhai yn dewis gwneud pethau gwyddonol, mewn sefyllfa meddygol neu mewn cyd destyn academaidd ag wrth gwrs yng Nghaerdydd mae yna hefyd cyfle i gwneud yr rhan yma or cwrs trwy cyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn cyfle gwych i llawer o myfywrwyr sydd yn awyddus i ddefnyddio eu Chymraeg yn ystod y cwrs.