Skip to main content

Cymraeg

Diwedd y Pedwerydd Flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd

13 Mehefin 2016

Mae blwyddyn arall academaidd wedi dod i ben yn brifysgol Caerdydd. Roedd y tymor yma ar adegau yn teimlo yn diddiwedd. Am y tro cyntaf ers ail flwyddyn fi yn y coleg roedd gen i wyliau Pasg ond doedd e ddim yn teimlo fel llawer o wyliau gan roeddwn yn gorfod gorffen gosodiad fi yn yr amser yma hefyd. Unwaith roedd y gosodiad wedi ei orffen roedd gen i ddau arholiad i baratoi at hefyd. Roedd un ar eneteg seiciatreg ar llall ar elfennau clinigol o afiechydon geneteg. Y ddau arholiad yma oedd y rhai mwyaf heriol dwi erioed wedi eistedd fellu oedd o’n ffordd anodd o gloi’r flwyddyn. Er roedd yr arholiadau wedi dod i ben dim dyna oedd y diwedd arni chwaith! Cyn gorffen roedd gen i ddau cyflwyniad i baratoi hefyd, fellu doedd y flwyddyn heb wedi gloi tan Mehefin y trydydd. Fellu yn ei cyfanswm oedd hon yn flwyddyn drwm iawn. Er yn fodus ar ol iddy ni gorffen ein arholiadau roedd yna mwy o cyfle ar gael iddy ni ymlacio ag aeth ni allan digon yn yr wythnosau diwaethaf.

Ond er mae o yn braf fod yn rhydd am unwaith fel popeth yn y Prifysgol does yna ddim llawer o amser i gwneud ddim byd o gwbl. Ar diwedd blwyddyn academiadd mae angen gwneud nifer o bethau cyn troi adref am yr Haf. Yn amlwg mae rhai or tasgau yma yn hwyl fathau ddathlu diwedd blwyddyn academaidd. Un peth gweddol newydd yng Nghaerdydd yw’r Gwyl X fest. Maen rhedeg yn Bute park yn flynyddol ag fel arfer maen rhedeg dros un or penwythnosau olaf pan mae myfyrwyr eraill yng Nghaerdydd. Mae hyn yn gwyl cerdd flynyddol erbyn hyn sydd yn digwydd yn Bute Park pob haf. Mae yna nifer o acts gwahanol ag er nid yw’r cerddoriaeth at blas pawb fel arfer mae rhang fwyaf o fyrywyr Caerdydd yn mynd i’r holl beth. Fellu maen penwythnos da ag maen ayrgwylch fywiog a hwyl iawn. Neshi fwynahau yn fawr iawn er nad rwyf yn un sydd efo diddordeb fawr mewn cerddoriaeth.

Ar ben hynny mae llawer o cymdeithasau y brifysgol yn gael socials i gau y fwlyddyn hefyd. Er yn fama mae rhaid cymeradwyo yr Gym Gym am arwain y sioe. Yn blynyddol ar yr wythnos cyntaf o mis Mehefin maer Gym Gym yn rhedeg yr wythnos Gym Gym. Ddechreuodd hyn dydd sul dwaethaf gyda crol ogwmpas Canton. Er mae Canton yn arda o Gaerdydd lle nad oes gymaint o hynny o myfwyrwyr yn byw mae o yna nifer o siaradwyr Cymraeg yn byw yn yr ardal can gynnwys llawer o cyn myfyrwyr y brifysgol. Ag ar pnawn heulog yn mis mehefin roedd on braf cael dro bach o gwmpas y dafarnau gwahanol ef cyn mynd fewn i’r Dre. Roedd yna socials trwy’r wythnos ag er nad oedd yn bosib i fi mynd i pob un roedd y rhai wneshi mynychu yn ardderchog. Yn ogystal cafodd cinio diwedd y tymor rygbi ei cynnal yn gynharach yn mis mai fellu roedd o yn cyfnod eithaf brysur ym mhob ffordd. Rwan dwin edrych ymalen yn fawr iawn i Haf yn yr wladfa .Er maer cwrs yn hir iawn maer blynyddoedd yn dal yn rhedeg ymlaen yn sydyn iawn.

Ond fel unrhyw blwyddyn academiadd arall wrth I’r un yma dod i ben mae yna nifer o rhannau ddiflas i gwneud hefyd, er engrhaift wrth symud allan o dy o mywyrwyr mae angen sicrahu fod pob dim weid ei llnau yn berffaith wrth gadael y ty ag fod nad oes unrhyw nwyddau na eitiamau arall wedi ei difrodi. Yn amlwg mae rhai myrfwyr yn fyw mewn tai efo chydig o llanast ond hyd yn oed os maer ty yn gael ei adael mewn stad rhsymol mae rhai lletwywr yn gallu fod yn eithaf afresymol pan maen ddod i rhoi y flaendal yn ol iddyn nhw. Fellu’r mae rhaid fod yn drylwyr efo rhoi y ty nol mewn stad perffaith. Mi geshi profiad drwg yn fy ail blwyddyn lle wneshi colli canaran uchel o flaendal eithaf mawr ag fellu ers hynny dwi wedi ddysgu fod yn ofalus iawn. Mae y cynnydd yn fy sgiliau DIY wedi fod yn arthurol gan cysudro na dylunio a technoleg oedd pwnc gwaethaf fi yn ysgol! Mae hyn yn benadnt yn rhan llai hwyl o fod yn stwidnat. Y ffordd gorau o osgoi golli pres yw cadw list o bod dim sydd yn y ty pan rydach chi yn symud fewn ag I trwshio unrhyw beth sydd yn cael ei dori.

Mi wnai gwneud fyn nghorau i gyrru blog post o’r Wladfa er dwi wedi clwyed weithaiu dydi yr rhyngrwyd ddim yn gweithio mor dda. Dwin gobeithio mae pawb yn gael Haf da ag phob lwc i pawb sydd yn disgwyl canlyniadau TGAU ag lefel A.


Cymraeg

Diwedd y Pedwerydd Flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd

13 Mehefin 2016

Mae blwyddyn arall academaidd wedi dod i ben yn brifysgol Caerdydd. Roedd y tymor yma ar adegau yn teimlo yn diddiwedd. Am y tro cyntaf ers ail flwyddyn fi yn y coleg roedd gen i wyliau Pasg ond doedd e ddim yn teimlo fel llawer o wyliau gan roeddwn yn gorfod gorffen gosodiad fi yn yr amser yma hefyd. Unwaith roedd y gosodiad wedi ei orffen roedd gen i ddau arholiad i baratoi at hefyd. Roedd un ar eneteg seiciatreg ar llall ar elfennau clinigol o afiechydon geneteg. Y ddau arholiad yma oedd y rhai mwyaf heriol dwi erioed wedi eistedd fellu oedd o’n ffordd anodd o gloi’r flwyddyn. Er roedd yr arholiadau wedi dod i ben dim dyna oedd y diwedd arni chwaith! Cyn gorffen roedd gen i ddau cyflwyniad i baratoi hefyd, fellu doedd y flwyddyn heb wedi gloi tan Mehefin y trydydd. Fellu yn ei cyfanswm oedd hon yn flwyddyn drwm iawn. Er yn fodus ar ol iddy ni gorffen ein arholiadau roedd yna mwy o cyfle ar gael iddy ni ymlacio ag aeth ni allan digon yn yr wythnosau diwaethaf.

Ond er mae o yn braf fod yn rhydd am unwaith fel popeth yn y Prifysgol does yna ddim llawer o amser i gwneud ddim byd o gwbl. Ar diwedd blwyddyn academiadd mae angen gwneud nifer o bethau cyn troi adref am yr Haf. Yn amlwg mae rhai or tasgau yma yn hwyl fathau ddathlu diwedd blwyddyn academaidd. Un peth gweddol newydd yng Nghaerdydd yw’r Gwyl X fest. Maen rhedeg yn Bute park yn flynyddol ag fel arfer maen rhedeg dros un or penwythnosau olaf pan mae myfyrwyr eraill yng Nghaerdydd. Mae hyn yn gwyl cerdd flynyddol erbyn hyn sydd yn digwydd yn Bute Park pob haf. Mae yna nifer o acts gwahanol ag er nid yw’r cerddoriaeth at blas pawb fel arfer mae rhang fwyaf o fyrywyr Caerdydd yn mynd i’r holl beth. Fellu maen penwythnos da ag maen ayrgwylch fywiog a hwyl iawn. Neshi fwynahau yn fawr iawn er nad rwyf yn un sydd efo diddordeb fawr mewn cerddoriaeth.

Ar ben hynny mae llawer o cymdeithasau y brifysgol yn gael socials i gau y fwlyddyn hefyd. Er yn fama mae rhaid cymeradwyo yr Gym Gym am arwain y sioe. Yn blynyddol ar yr wythnos cyntaf o mis Mehefin maer Gym Gym yn rhedeg yr wythnos Gym Gym. Ddechreuodd hyn dydd sul dwaethaf gyda crol ogwmpas Canton. Er mae Canton yn arda o Gaerdydd lle nad oes gymaint o hynny o myfwyrwyr yn byw mae o yna nifer o siaradwyr Cymraeg yn byw yn yr ardal can gynnwys llawer o cyn myfyrwyr y brifysgol. Ag ar pnawn heulog yn mis mehefin roedd on braf cael dro bach o gwmpas y dafarnau gwahanol ef cyn mynd fewn i’r Dre. Roedd yna socials trwy’r wythnos ag er nad oedd yn bosib i fi mynd i pob un roedd y rhai wneshi mynychu yn ardderchog. Yn ogystal cafodd cinio diwedd y tymor rygbi ei cynnal yn gynharach yn mis mai fellu roedd o yn cyfnod eithaf brysur ym mhob ffordd. Rwan dwin edrych ymalen yn fawr iawn i Haf yn yr wladfa .Er maer cwrs yn hir iawn maer blynyddoedd yn dal yn rhedeg ymlaen yn sydyn iawn.

Ond fel unrhyw blwyddyn academiadd arall wrth I’r un yma dod i ben mae yna nifer o rhannau ddiflas i gwneud hefyd, er engrhaift wrth symud allan o dy o mywyrwyr mae angen sicrahu fod pob dim weid ei llnau yn berffaith wrth gadael y ty ag fod nad oes unrhyw nwyddau na eitiamau arall wedi ei difrodi. Yn amlwg mae rhai myrfwyr yn fyw mewn tai efo chydig o llanast ond hyd yn oed os maer ty yn gael ei adael mewn stad rhsymol mae rhai lletwywr yn gallu fod yn eithaf afresymol pan maen ddod i rhoi y flaendal yn ol iddyn nhw. Fellu’r mae rhaid fod yn drylwyr efo rhoi y ty nol mewn stad perffaith. Mi geshi profiad drwg yn fy ail blwyddyn lle wneshi colli canaran uchel o flaendal eithaf mawr ag fellu ers hynny dwi wedi ddysgu fod yn ofalus iawn. Mae y cynnydd yn fy sgiliau DIY wedi fod yn arthurol gan cysudro na dylunio a technoleg oedd pwnc gwaethaf fi yn ysgol! Mae hyn yn benadnt yn rhan llai hwyl o fod yn stwidnat. Y ffordd gorau o osgoi golli pres yw cadw list o bod dim sydd yn y ty pan rydach chi yn symud fewn ag I trwshio unrhyw beth sydd yn cael ei dori.

Mi wnai gwneud fyn nghorau i gyrru blog post o’r Wladfa er dwi wedi clwyed weithaiu dydi yr rhyngrwyd ddim yn gweithio mor dda. Dwin gobeithio mae pawb yn gael Haf da ag phob lwc i pawb sydd yn disgwyl canlyniadau TGAU ag lefel A.