Skip to main content
Shôn

Shôn


Postiadau blog diweddaraf

Lleoliad Dewisol yn Ysbyty Great Ormond Street, Llundain

Lleoliad Dewisol yn Ysbyty Great Ormond Street, Llundain

Postiwyd ar 28 Mawrth 2023 gan Shôn

Yn ystod y mis diwethaf rwyf wedi bod ar fy lleoliad dewisol yn Ysbyty Great Ormond Street yn Llundain. Mae'r lleoliad dewisol yn leoliad rydyn ni'n gwblhau ym mlwyddyn 5 […]

Blwyddyn 5 o’r Cwrs Meddygaeth: Cynorthwywyr Myfyriwr Iau (Junior Student Assistantship) 

Blwyddyn 5 o’r Cwrs Meddygaeth: Cynorthwywyr Myfyriwr Iau (Junior Student Assistantship) 

Postiwyd ar 10 Chwefror 2023 gan Shôn

Rwyf eisioes wedi ysgrifennu am fy mhrofiadau o astudio rhan o’r cwrs Meddygaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar o’r cwrs a’r profiadau Cymraeg ges i yn ystod […]

Myfyrio ar Flwyddyn 4 o’r Cwrs Meddygaeth: Rhan 2

Myfyrio ar Flwyddyn 4 o’r Cwrs Meddygaeth: Rhan 2

Postiwyd ar 1 Chwefror 2023 gan Shôn

Croeso i’r ail ran o’r blog hwn am flwyddyn 4 o’r cwrs Meddygaeth. Bydd y rhan yma’n canolbwyntio ar yr ail floc wnes i ei gwblhau yn ystod blwyddyn 4, […]

Myfyrio ar Flwyddyn 4 o’r Cwrs Meddygaeth: Rhan 1

Myfyrio ar Flwyddyn 4 o’r Cwrs Meddygaeth: Rhan 1

Postiwyd ar 1 Chwefror 2023 gan Shôn

Helo! Croeso i flog cyntaf y flwyddyn academaidd hon (22/23)! Os ydych chi’n newydd i’r blog, Shôn ydw i, myfyriwr meddygol yn wreiddiol o Lanfairpwll, Ynys Môn. Byddaf ym mlwyddyn […]

Fy Nhaith i’r Ysgol Feddygaeth

Fy Nhaith i’r Ysgol Feddygaeth

Postiwyd ar 12 Gorffennaf 2021 gan Shôn

Yn ddiweddar, mi fues i'n aelod o banel cwestiwn ac ateb ar gyfer wythnos profiad gwaith rhaglen Gwyddoniaeth mewn Iechyd yr Ysgol Feddygaeth i ddysgwyr ysgol blwyddyn 12 yn ateb […]

Myfyrio ar ôl Blwyddyn yn Cwblhau Gradd Ymsang

Myfyrio ar ôl Blwyddyn yn Cwblhau Gradd Ymsang

Postiwyd ar 17 Mehefin 2021 gan Shôn

Bydd y rhai ohonoch sydd wedi darllen fy mlogiau eraill yn gwybod fy mod wedi treulio'r flwyddyn academaidd 2020/21 yn cwblhau gradd ymsang mewn Ffarmacoleg. Gradd ychwanegol yw gradd ymsang, […]

Prosiectau Ymchwil

Prosiectau Ymchwil

Postiwyd ar 28 Ebrill 2021 gan Shôn

Fel rhan o radd ymsang, mae disgwyl i ni fel myfyrwyr gwblhau prosiect ymchwil ac mae'r prosiectau hyn yn cyfri am ran mawr o'r radd. Oherwydd y cyfyngiadau yn gysylltiedig […]

Profiad o Addysg Cymysg

Profiad o Addysg Cymysg

Postiwyd ar 13 Ebrill 2021 gan Shôn

Mae COVID-19 wedi gorfodi nifer o newidiadau o fewn cymdeithas a tydi addysg ddim yn eithriad. Rwyf eisioes wedi trafod fy mhrofiadau o addysg wyneb-yn-wyneb yn ystod y tymor cyntaf […]

Asesiadau yn Ystod COVID-19

Asesiadau yn Ystod COVID-19

Postiwyd ar 10 Mawrth 2021 gan Shôn

Rwyf eisioes wedi trafod fy mhrofiadau o addysg wyneb-yn-wyneb yn ystod fy ngradd ymsang y flwyddyn hon, ond beth am asesiadau ac arholiadau? Yn y blog yma, rwyf yn bwriadu […]

Gweithgareddau Allgyrsiol yn yr Ysgol Feddygol

Gweithgareddau Allgyrsiol yn yr Ysgol Feddygol

Postiwyd ar 16 Chwefror 2021 gan Shôn

Mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr sy'n ymgeisio am le yn yr ysgol feddygol yn gwybod am bwysigrwydd gweithgareddau allgyrsiol: o brofiad gwaith i waith gwirfoddol i chwaraeon a'r celfyddydau. Ond […]