Skip to main content

Cymraeg

Profiad o Cynhadelddau i Orffen y Trydydd Flwyddyn

14 Hydref 2015

Hello pawb. Dyma fy cyfraniad cyntaf I’r blog. Dwi yn astudio meddygaeth yn Prifysgol Caerdydd ond dwin cymeryd flwyddyn allan i ceisio enill gradd rhyngosodol (intercalated degree) yn geneteg blwyddyn yma. I ddechrau swnin hoffi siarad am dan cwpl o profiadau sydd yn eithaf unigryw i fod yn y Prifysgol. Ar diwedd y trydydd blwyddyn, mae pawb sydd yn astudio meddygaeth  yn gwneud SSC, sydd yn cyfle i gwneud prosiect ar unrthyw elfen o meddygaeth sydd yn diddordebu chi. Rydach yn gallu dewis unrhyw Doctor neu gwyddonydd rhywle yng Nghymru fel eich diwtor. Maer dewis yn eang iawn, er enghraifft mae rhai myfyrwyr yn dewis gwneud prosiect mewn labordy tra bod eraill yn dewis gwneud un mewn ysbystai.

Mae gen i diddordeb mewn epilepsi ag felly mi wnesi cysylltu efo Ymgynghorydd ag at

hro neuroleg yn Ysbyty athrofal Cymru yng Nghaerdydd. Mi awgrymodd o iddy fi gwneud ymchwil i fewn ir clinic trawiad cyntaf. Mae hyn yn gwasanaeth i pobl oedd efalle efo epilesi sydd yn cyfrfiol am ymchwilio fewn i beth wedi achosi ei trawiad. Roeddwn yn mesur sut oedd y gwasanaeth yn pefformio i cymharu a beth yw safonau cendlathaehol a disgwylir gan y fath yma o apwyntiad. Roedd fy canlyniadau yn dangos bod y gwasaneth yn befrorrmi yn dda heblaw am dau cgategori lle roedd y mwyafrif or gwasanaethau yma yn Lloegr  yn gwneud yn well na yr gwasaneth yn Caerdydd. Un categori oedd yr amser i weld arbennigwyr mewn epilepsi ag yr categori arall oedd yr amser a disgwylir am sgan or ymenydd. Roeddwn yn meddwl na dyna oedd diwedd y prosiect unwaith roedd y canlynidadau wedi casglu ond wedyn mi wnaeth yr athro awgrymy ddylswn i ceisio cyflwyno fyn waith mewn cwpl o cynhadleddau. Roedd yr un cyntaf yn un rhanbarthol yn Devon. ag cafodd fy mrosiect ei dderbyn. Mi wnaeth yr Gynhadledd talu fyng nghostau i gyd, gan gynnwys, Hotel, bwyd ag costau trafeilio ag roeddwn yn llwyddianus yn cais fi i gyflwyno fy mrosiect yn llafar yno. Ar y noson cyntaf mi roedd arlwydd coleg brenhinol yr meddygon, yr athro Jane Dacre, yn gwneud cyflwyniad ardderchog am yr camau ymlaen roedd menwyod wedi gwneud yn y maes meddygol gan hefyd cadarnhau lle roedd anhafaleddau dal yn bodoli. Roedd hyn yn cyflwyniad pwysig ag diddorol iawn i mynychu. Ar ol pryd o fwyd blasys y noson yno y bore wedyn mi wnesi cyflwyno fyng nghwaith i cynulleidfa o Doctorid hyn, a oedd y mwyafrif yn ymgynhorwyr. Roedd yn profiad eithaf ofnus ond roeddwn yn digon fodus i dderbyn wobr o £250 am dod yn ail yn y categori myfyrwyr a oedd yn cyflwyno prosiectau yno.

Roeddwn yn meddwl na dyna oedd hi efor prosiect ond wedyn mi wnaeth fy diwtor awgrymu ddyslwn i ceisio cyfmwyno yr gwaith mewn cynhadledd cenedlaethol yn Llundain. Mi wnaeth yr brosiect cael ei dderbyn i cael ei cyflwyno ar ffurf boster.  Roedd hwn yn gynhadledd llawer mwy gyda llawer gwyddonwyr a Doctoriad erail yn cyflwyno ei ymchwil ar epilepsi ag fellu oedd on profiad ardderchog i cymeryd rhan mewn. Unwaith eto mi wnaith fyng nghsotau cael ei talu amdan ond yn anfodus, dim gwobr y tro yma. Ond cefais y cyfle i gwrando ar rhai or Doctoriad a gwyddonwyr mwyaf pwysig y maes yma yn Prydain ag y byd yn trafod ei ymchwil. Roedd hyn yn profiad cyfrous iawn ag un or rhai gorau or amser fi yn astudio meddygaeth hyd yn hyn.


Cymraeg

Profiad o Cynhadelddau i Orffen y Trydydd Flwyddyn

14 Hydref 2015

Hello pawb. Dyma fy cyfraniad cyntaf I’r blog. Dwi yn astudio meddygaeth yn Prifysgol Caerdydd ond dwin cymeryd flwyddyn allan i ceisio enill gradd rhyngosodol (intercalated degree) yn geneteg blwyddyn yma. I ddechrau swnin hoffi siarad am dan cwpl o profiadau sydd yn eithaf unigryw i fod yn y Prifysgol. Ar diwedd y trydydd blwyddyn, mae pawb sydd yn astudio meddygaeth  yn gwneud SSC, sydd yn cyfle i gwneud prosiect ar unrthyw elfen o meddygaeth sydd yn diddordebu chi. Rydach yn gallu dewis unrhyw Doctor neu gwyddonydd rhywle yng Nghymru fel eich diwtor. Maer dewis yn eang iawn, er enghraifft mae rhai myfyrwyr yn dewis gwneud prosiect mewn labordy tra bod eraill yn dewis gwneud un mewn ysbystai.

Mae gen i diddordeb mewn epilepsi ag felly mi wnesi cysylltu efo Ymgynghorydd ag at

hro neuroleg yn Ysbyty athrofal Cymru yng Nghaerdydd. Mi awgrymodd o iddy fi gwneud ymchwil i fewn ir clinic trawiad cyntaf. Mae hyn yn gwasanaeth i pobl oedd efalle efo epilesi sydd yn cyfrfiol am ymchwilio fewn i beth wedi achosi ei trawiad. Roeddwn yn mesur sut oedd y gwasanaeth yn pefformio i cymharu a beth yw safonau cendlathaehol a disgwylir gan y fath yma o apwyntiad. Roedd fy canlyniadau yn dangos bod y gwasaneth yn befrorrmi yn dda heblaw am dau cgategori lle roedd y mwyafrif or gwasanaethau yma yn Lloegr  yn gwneud yn well na yr gwasaneth yn Caerdydd. Un categori oedd yr amser i weld arbennigwyr mewn epilepsi ag yr categori arall oedd yr amser a disgwylir am sgan or ymenydd. Roeddwn yn meddwl na dyna oedd diwedd y prosiect unwaith roedd y canlynidadau wedi casglu ond wedyn mi wnaeth yr athro awgrymy ddylswn i ceisio cyflwyno fyn waith mewn cwpl o cynhadleddau. Roedd yr un cyntaf yn un rhanbarthol yn Devon. ag cafodd fy mrosiect ei dderbyn. Mi wnaeth yr Gynhadledd talu fyng nghostau i gyd, gan gynnwys, Hotel, bwyd ag costau trafeilio ag roeddwn yn llwyddianus yn cais fi i gyflwyno fy mrosiect yn llafar yno. Ar y noson cyntaf mi roedd arlwydd coleg brenhinol yr meddygon, yr athro Jane Dacre, yn gwneud cyflwyniad ardderchog am yr camau ymlaen roedd menwyod wedi gwneud yn y maes meddygol gan hefyd cadarnhau lle roedd anhafaleddau dal yn bodoli. Roedd hyn yn cyflwyniad pwysig ag diddorol iawn i mynychu. Ar ol pryd o fwyd blasys y noson yno y bore wedyn mi wnesi cyflwyno fyng nghwaith i cynulleidfa o Doctorid hyn, a oedd y mwyafrif yn ymgynhorwyr. Roedd yn profiad eithaf ofnus ond roeddwn yn digon fodus i dderbyn wobr o £250 am dod yn ail yn y categori myfyrwyr a oedd yn cyflwyno prosiectau yno.

Roeddwn yn meddwl na dyna oedd hi efor prosiect ond wedyn mi wnaeth fy diwtor awgrymu ddyslwn i ceisio cyfmwyno yr gwaith mewn cynhadledd cenedlaethol yn Llundain. Mi wnaeth yr brosiect cael ei dderbyn i cael ei cyflwyno ar ffurf boster.  Roedd hwn yn gynhadledd llawer mwy gyda llawer gwyddonwyr a Doctoriad erail yn cyflwyno ei ymchwil ar epilepsi ag fellu oedd on profiad ardderchog i cymeryd rhan mewn. Unwaith eto mi wnaith fyng nghsotau cael ei talu amdan ond yn anfodus, dim gwobr y tro yma. Ond cefais y cyfle i gwrando ar rhai or Doctoriad a gwyddonwyr mwyaf pwysig y maes yma yn Prydain ag y byd yn trafod ei ymchwil. Roedd hyn yn profiad cyfrous iawn ag un or rhai gorau or amser fi yn astudio meddygaeth hyd yn hyn.