Skip to main content

ChwaraeonCymraeg

Ionawr trwm fel Meddyg ym Mhrifysgol Caerdydd

1 Chwefror 2016

Ionawr brysur!

Mae o wedi fod yn Ionawr eithaf prysur iddy fi. Mi wnaeth y tymor prifysgol gorffen yn braf iawn ag mae diwedd y tymor Dolig yn wastad yn llawer o hwyl yn y brifysgol. Roedd uchafbwyntiau yn cynnwys crol dolig y Gym gym, cinio nadolig rygbi ag wrth gwrs cinio Nadolig efo ffrindiau. Ar ol hyn i gyd mi wnesi trafeilio adre ag hyd yn hyn mae yna wastad rhywbeth arbenning am Nadolig adre yn y gogledd. Ond yn anffodus doedd o ddim yn mynd I fod yn frec nadolig ymlachiol iawn.

Beth sydd yn ofni myfyrwr meddygaeth sydd wedi fod yn y Brifysgol am pedwar blwyddyn mwy na ddim byd? Yr atecb yw arholidau sydd yn gynnwys traethodau! Yn fy mlwyddyn Rhyngosod (intercalated) maer pwyslais yn ein arholiadau ni wedi newid yn hollol o pwysleisio a hyby dealltwriaeth eang efo llawer o elfennau ir pwnc i pwysleisio ddyfnder o pwnciau bach. Oedd hyn fellu yn Nadolig eithaf anodd deud y gwir.

Ond unwaith mi wnaeth yr ofn settio fewn mi wneshi ddechrau adolygu yn iawn ag am y tro cyntaf erioed yn trefnus. Roeddwn yn rhoi llyfrau adolygu daclus at ei gilydd ag yn creu nodiadau am y tro cyntaf erioed yn fyn nghyrfa yn y brifysgol. Roeddwn wastad yn meddwl fod oedd cyrsiau oedd efo arholidau fel y rhai yma yn anodd ond rwan mae gen i parch uchel iawn tuag at myfyrwywr sydd yn gwneud y fath yma o arholidau trwyr amser. Mae gorfod dysgu y gwybodaeth yn darlithoedd ag wedyn gwneud darllen eich hunain yn anodd! Yr mis yma oedd y sialens academiadd mwyaf dwi wedi cael yn fy mrhofiad o’r prifysgol. Ond roedd o hefyd yn llawer o hwyl.

Mae criw fyn nghwrs i yn grwp bach eitahf annwyl ag fellu cafodd ni llawer o hwyl yn y llyfrgell yn adolygu. Oedd o hefyd yn cyfle da I edrych ar erthyglau ymchwil gwyddonol go wir ag wedyn defnyddio’r gwybodaeth mewn arholiad. Am unwaith oedd on eithaf braf cael y cfle i dangos i arholwr be oeddwn ni yn gwybod yn lle gorfod gobeithio fasa fyn bynicau cryfaf yn dod i fyny. Er hynny, reodd pedwar arholiad or fath yna yn eithaf heriol ond efalle dysgu syd i ddelio efo sialensiau fel hynny yw un or pethau gorau am meddygaeth.

Gorffenais i fyn arholiadau ar dydd iau ag wedyn chwaraes gem rygbi i’r Meds ar sadwrn yr 23fed o Ionawr. Ag roedd on gem cofiadwy i fi oherwydd dyna oedd cais cyntaf fi i’r Meds ar ol cysylltu mewnwr ni ar ol brec bach oedd ef wedi gwneud tua 25 meter allan. Ddim yn ddrwg am clo! Fellu oedd yna dathlu y noson hynny! Yn anfodus doedd y gwaith heb gorffen oherwydd yr wythnos nesaf yn ogystal a dechrau prosiect labordy roedd gen i traethawd arall. 2000 o eiriau ar cromsomau. Oedd on drwm!

Fellu oedd Ionawr yn eithaf heriol ond yn fodus maer tymor nesaf yn edrych yn llai brysyr. Efalle fydd yna mwy o cyfle i ymlacio.


CymraegSports

Ionawr trwm fel Meddyg ym Mhrifysgol Caerdydd

1 Chwefror 2016

Ionawr brysur!

Mae o wedi fod yn Ionawr eithaf prysur iddy fi. Mi wnaeth y tymor prifysgol gorffen yn braf iawn ag mae diwedd y tymor Dolig yn wastad yn llawer o hwyl yn y brifysgol. Roedd uchafbwyntiau yn cynnwys crol dolig y Gym gym, cinio nadolig rygbi ag wrth gwrs cinio Nadolig efo ffrindiau. Ar ol hyn i gyd mi wnesi trafeilio adre ag hyd yn hyn mae yna wastad rhywbeth arbenning am Nadolig adre yn y gogledd. Ond yn anffodus doedd o ddim yn mynd I fod yn frec nadolig ymlachiol iawn.

Beth sydd yn ofni myfyrwr meddygaeth sydd wedi fod yn y Brifysgol am pedwar blwyddyn mwy na ddim byd? Yr atecb yw arholidau sydd yn gynnwys traethodau! Yn fy mlwyddyn Rhyngosod (intercalated) maer pwyslais yn ein arholiadau ni wedi newid yn hollol o pwysleisio a hyby dealltwriaeth eang efo llawer o elfennau ir pwnc i pwysleisio ddyfnder o pwnciau bach. Oedd hyn fellu yn Nadolig eithaf anodd deud y gwir.

Ond unwaith mi wnaeth yr ofn settio fewn mi wneshi ddechrau adolygu yn iawn ag am y tro cyntaf erioed yn trefnus. Roeddwn yn rhoi llyfrau adolygu daclus at ei gilydd ag yn creu nodiadau am y tro cyntaf erioed yn fyn nghyrfa yn y brifysgol. Roeddwn wastad yn meddwl fod oedd cyrsiau oedd efo arholidau fel y rhai yma yn anodd ond rwan mae gen i parch uchel iawn tuag at myfyrwywr sydd yn gwneud y fath yma o arholidau trwyr amser. Mae gorfod dysgu y gwybodaeth yn darlithoedd ag wedyn gwneud darllen eich hunain yn anodd! Yr mis yma oedd y sialens academiadd mwyaf dwi wedi cael yn fy mrhofiad o’r prifysgol. Ond roedd o hefyd yn llawer o hwyl.

Mae criw fyn nghwrs i yn grwp bach eitahf annwyl ag fellu cafodd ni llawer o hwyl yn y llyfrgell yn adolygu. Oedd o hefyd yn cyfle da I edrych ar erthyglau ymchwil gwyddonol go wir ag wedyn defnyddio’r gwybodaeth mewn arholiad. Am unwaith oedd on eithaf braf cael y cfle i dangos i arholwr be oeddwn ni yn gwybod yn lle gorfod gobeithio fasa fyn bynicau cryfaf yn dod i fyny. Er hynny, reodd pedwar arholiad or fath yna yn eithaf heriol ond efalle dysgu syd i ddelio efo sialensiau fel hynny yw un or pethau gorau am meddygaeth.

Gorffenais i fyn arholiadau ar dydd iau ag wedyn chwaraes gem rygbi i’r Meds ar sadwrn yr 23fed o Ionawr. Ag roedd on gem cofiadwy i fi oherwydd dyna oedd cais cyntaf fi i’r Meds ar ol cysylltu mewnwr ni ar ol brec bach oedd ef wedi gwneud tua 25 meter allan. Ddim yn ddrwg am clo! Fellu oedd yna dathlu y noson hynny! Yn anfodus doedd y gwaith heb gorffen oherwydd yr wythnos nesaf yn ogystal a dechrau prosiect labordy roedd gen i traethawd arall. 2000 o eiriau ar cromsomau. Oedd on drwm!

Fellu oedd Ionawr yn eithaf heriol ond yn fodus maer tymor nesaf yn edrych yn llai brysyr. Efalle fydd yna mwy o cyfle i ymlacio.