Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Mynd i’r afael â heriau yfory

Adeiladau'r campws

Mynd i’r afael â heriau yfory

Postiwyd ar 27 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Sut mae cymdeithas yn datrys ei phroblemau ‘drwg’? Gall llywodraethau sydd dan bwysau fod yn amharod i weithredu. Gall busnesau fod heb gymhelliant, a gall cenhadaeth elusennau ac arianwyr gyfyngu […]

Adeiladau'r campws

Meithrin byd ymchwil ond a fydd yn aros yma? Sicrhau dyfodol disglair i ffiseg yn ne Cymru

Postiwyd ar 10 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Mae'r Sefydliad Ffiseg (IOP) wedi bod yn edrych ar rôl ffiseg yn economi Cymru. Ar ôl ymweliad diweddar â Phrifysgol Caerdydd, mae cyn-reolwr polisïau'r IOP yng Nghymru, Richard Duffy, yn […]

Adeiladau'r campws

Galw arbenigwyr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y dyfodol

Postiwyd ar 7 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Mae'r diwydiant Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn angori dwsinau o gwmnïau a miloedd o swyddi yn ne Cymru. Mae gyrfaoedd yn y diwydiant Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cynnig cyfle i recriwtiaid dawnus weithio […]

Adeiladau'r campws

CASPER Shield – seiberddiogelwch ‘canfod ac amddiffyn’ mewn Cartrefi Clyfar

Postiwyd ar 1 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Cyflwyno cynnyrch arloesi Prifysgol Caerdydd yn y gyfres ‘Arloesi Seiber’ Cyflwynwyd system seiberddiogelwch sy'n helpu i amddiffyn cartrefi clyfar rhag ymosodiadau seiber yn nigwyddiad 'dragon's den' Llywodraeth y DU. Mae […]

 
Arloesi yn ystod dirywiad: y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig

Arloesi yn ystod dirywiad: y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig

Postiwyd ar 23 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

Mae disgwyl i'r DU lithro i ddirwasgiad eleni, fydd yn effeithio ar fusnesau o bob maint a sector. Ymhlith yr heriau posibl sydd o’n blaenau mae llai o alw, problemau […]

Cwricwlwm ar gyfer iechyd a lles plant

Cwricwlwm ar gyfer iechyd a lles plant

Postiwyd ar 10 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

Cyflwynwyd Cwricwlwm i Gymruyr hydref diwethaf, gan gynnwys newidiadau yn y ffordd y caiff dysgwyr ac ysgolion eu hasesu, yn ogystal â newidiadau yn y ffordd y caiff addysgwyr eu […]

Rhowch hwb i’ch gyrfa ymchwil drwy Crwsibl Cymru

Rhowch hwb i’ch gyrfa ymchwil drwy Crwsibl Cymru

Postiwyd ar 3 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

  Cyflwynwch gais i ddilyn Crwsibl Cymru 2023 nawr – dim ond pythefnos sydd ar ôl gennych!  Rhaglen ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfaoedd yw Crwsibl […]

Hyb Arloesedd Seiber – Ecosystem er Rhagoriaeth

Hyb Arloesedd Seiber – Ecosystem er Rhagoriaeth

Postiwyd ar 2 Chwefror 2023 gan Heath Jeffries

  Nod yr Hyb Arloesedd Seiber (CIH) yw trawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn glwstwr seiber blaenllaw yn y DU erbyn 2030. Gan greu llif o gynhyrchion seibr newydd, busnesau twf uchel […]

Adolygiad o’r Flwyddyn

Adolygiad o’r Flwyddyn

Postiwyd ar 22 Rhagfyr 2022 gan Heath Jeffries

  Yn 2022, parhaodd gwaith Prifysgol Caerdydd o droi ymchwil yn atebion byd go iawn ar gyfer problemau dybryd cymdeithas, a hynny ar garlam. Daeth tri buddsoddiad mawr sy'n golygu […]

Penblwydd hapus yn 30 oed, Medicentre Caerdydd!

Penblwydd hapus yn 30 oed, Medicentre Caerdydd!

Postiwyd ar 19 Rhagfyr 2022 gan Heath Jeffries

  Mae Medicentre Caerdydd – y ganolfan deori busnesau gyntaf o’i bath yn y DU – wedi dathlu ei phen-blwydd yn 30 mewn ffordd arbennig o chwaethus. Mae Medicentre Caerdydd, […]