Skip to main content

gofalu am glwyfau

Clybiau Coesau Lindsay: sut gall seilwaith cymdeithasol wella clwyfau’n gyflymach

Clybiau Coesau Lindsay: sut gall seilwaith cymdeithasol wella clwyfau’n gyflymach

Postiwyd ar 30 Mai 2019 gan Anna Galazka

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Anna Galazka yn rhannu rhai o ganfyddiadau ei gwaith ymchwil PhD, lle y canolbwyntiodd ar botensial gwaredol partneriaethau rhwng clinigwyr a chleifion ar gyfer […]