Skip to main content

Gwaith

Y tu ôl i’r drysau yna, mae’n fyd gwahanol

Y tu ôl i’r drysau yna, mae’n fyd gwahanol

Postiwyd ar 2 Chwefror 2022 gan Robin Burrow

Restaurant kitchen crew preparing food. Gall unigedd ffisegol cogyddion sy'n gweithio mewn ceginau â sêr Michelin arwain at gamymddwyn treisgar a chod moesol gwahanol. Yn ein post diweddaraf, mae Robin […]

Ydych chi’n cael hwyl?

Ydych chi’n cael hwyl?

Postiwyd ar 11 Mai 2021 gan Rebecca Scott

Yn ein darn diweddaraf, dyma sylwadau’r Dr Rebecca Scott am bwysigrwydd hiwmor yn y gwaith a’i effaith ar fathau o ymddygiad megis arwain, ymddiried, cyfathrebu a meithrin cysylltiadau mewn busnes.