Skip to main content
Luciana Zorzoli

Luciana Zorzoli


Postiadau blog diweddaraf

Gallai’r Coronafeirws greu cenhedlaeth gloi yn America Ladin os nad yw llywodraethau’n gweithredu

Gallai’r Coronafeirws greu cenhedlaeth gloi yn America Ladin os nad yw llywodraethau’n gweithredu

Postiwyd ar 19 Hydref 2020 gan Luciana Zorzoli

Yn ein erthygl ddiweddaraf, mae Dr Luciana Zorzoli, o'n Hadran Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliadau, yn archwilio effaith economaidd-gymdeithasol COVID-19 ar bobl ifanc yn America Ladin. Mae’r coronafeirws wedi taro systemau […]