Skip to main content
Dennis De Widt

Dennis De Widt


Postiadau blog diweddaraf

Ydy LGAs yn yr Almaen a’r Iseldiroedd yn gwneud gwahaniaeth?

Ydy LGAs yn yr Almaen a’r Iseldiroedd yn gwneud gwahaniaeth?

Postiwyd ar 26 Ionawr 2021 gan Dennis De Widt

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Dennis De Widt yn trafod sut mae cymdeithasau llywodraeth leol yn yr Almaen a'r Iseldiroedd yn gweithredu mewn cyd-destunau sefydliadol sy’n wahanol i gymdeithasau llywodraeth leol yn Lloegr a sut mae hyn yn effeithio ar y ffordd y mae buddiannau llywodraeth leol yn cael eu cynrychioli a'u gwarchod gan y llywodraeth ganolog yn y gwahanol wledydd.