Skip to main content

Hyrwyddwyr MyfyrwyrYmgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwr Myfyriwr y Mis – Rhagfyr

21 Rhagfyr 2022
Person smiling

Llongyfarchiadau i Iwan Taylor-Evans am fod yn Bencampwr Myfyriwr y mis Rhagfyr.

Mae gan Iwan agwedd ddiymdroi bositif, sy’n dangos lefelau da o ymrwymiad ac ymroddiad i’r cynllun, gan fynd ati i ymgymryd â’r holl dasgau sy’n cael eu cynnig iddo. Mae Iwan bob amser yn awyddus i gymryd rhan ac yn cynhyrchu safonau uchel o waith. Rydym am ddiolch i chi Iwan am fod yn aelod gwych o’r tîm ac am weithio gyda ni i wella profiad myfyrwyr i bob myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymunwch â’n tîm o hyrwyddwyr myfyrwyr cyflogedig

Cael eich talu i helpu i lunio profiad y myfyrwyr drwy dod yn hyrwyddwr myfyrwyr. Dyma ragor o wybodaeth am y cynllun a sut gallwch gymryd rhan.