Skip to main content

Ymchwil

“Ail-gynnau fy ymgyrch i sicrhau bod fy holl waith yn cael ei lywio gan dystiolaeth gadarn” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Ail-gynnau fy ymgyrch i sicrhau bod fy holl waith yn cael ei lywio gan dystiolaeth gadarn” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 24 Awst 2022 gan Becs Parker

Mae Charlotte Hanson yn ymarferydd sydd wedi'i leoli yn nhîm Iechyd y Cyhoedd yng Nghyngor Dinas Leeds. Yn y blog hwn, mae Charlotte yn rhannu ei phrofiad o fynychu Ysgol […]

“Profiad fel dim arall” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

“Profiad fel dim arall” – Ysgol Haf Canolfan Wolfson 2022

Postiwyd ar 4 Awst 2022 gan Becs Parker

Mae Sidney Muchemwa yn Therapydd Galwedigaethol sydd newydd gymhwyso ac yn ddarpar ymchwilydd iechyd cyhoeddus sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Zimbabwe. Yn y blog hwn, mae Sidney yn rhannu ei […]

Ymchwilwyr yn adolygu technolegau digidol i gefnogi pobl ifanc ag iselder a phryder

Ymchwilwyr yn adolygu technolegau digidol i gefnogi pobl ifanc ag iselder a phryder

Postiwyd ar 13 Mehefin 2022 gan Becs Parker

Cynhaliwyd adolygiad o dechnolegau iechyd meddwl digidol gan dîm cydweithredol sy'n cynnwys cydweithwyr o Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. Mae ymchwilwyr o bob rhan o'r Is-adran Meddygaeth […]

Pam fod angen mwy o ymchwil ar ADHD mewn menywod ifanc

Pam fod angen mwy o ymchwil ar ADHD mewn menywod ifanc

Postiwyd ar 25 Mai 2022 gan Becs Parker

Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) yw un o'r cyflyrau niwroddatblygiadol mwyaf cyffredin sy'n effeithio ar bobl ifanc. Mae astudiaethau'n awgrymu bod gan tua 1 ym mhob 20 o bobl […]

Sbarduno Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

Sbarduno Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

Postiwyd ar 27 Ebrill 2022 gan Becs Parker

Mae carfan o academyddion talentog o Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) Prifysgol Caerdydd ymhlith rhestr o Uwch Arweinwyr Ymchwil sydd wedi’i gyhoeddi gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan gynnwys uwch athro o […]

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl pobl ifanc

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl pobl ifanc

Postiwyd ar 13 Ebrill 2022 gan Becs Parker

Bydd cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus yng nghwmni academyddion o fri rhyngwladol yn cael ei lansio fis nesaf; mae’r gyfres wedi’u threfnu gan Ganolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. […]

Ceisiadau ar agor ar gyfer Ysgol Haf newydd mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid

Ceisiadau ar agor ar gyfer Ysgol Haf newydd mewn ymchwil iechyd meddwl ieuenctid

Postiwyd ar 6 Ebrill 2022 gan Becs Parker

Bydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cynnal ei Hysgol Haf rithwir gyntaf ym mis Gorffennaf eleni. Cynhelir y cwrs tri diwrnod ar-lein rhwng 18 a 20 […]

Astudiaeth gydweithredol yn dangos canfyddiadau newydd ynglŷn ag ADHD mewn oedolion ifanc

Astudiaeth gydweithredol yn dangos canfyddiadau newydd ynglŷn ag ADHD mewn oedolion ifanc

Postiwyd ar 18 Tachwedd 2021 gan Becs Parker

Mae'r Athro Anita Thapar yn arwain yr adran Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc yn yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol (DPMCN) a'r ffrwd waith ymchwil geneteg yng Nghanolfan Wolfson […]

Gweminar camu ymlaen dros iechyd y meddwl ymhlith yr ifainc

Gweminar camu ymlaen dros iechyd y meddwl ymhlith yr ifainc

Postiwyd ar 13 Medi 2021 gan Becs Parker

Cymerodd rhai o ymchwilwyr Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson ran yng ngweminar agoriadol y ganolfan i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl yr Ifainc. Elusen iechyd y meddwl ymhlith y glasoed, stem4, […]