Day: February 10, 2023

Cystadleuaeth Sêr y Gofod

Posted on 10 February 2023 by Chemaine Barrett

Mae’n bleser gan Brifysgol Caerdydd, yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth gynnal Cyfarfod Seryddiaeth Cenedlaethol 2023 (NAM23) ym mis Gorffennaf 2023. I ddathlu’r digwyddiad, rydym yn eich gwahodd i rannu eich cariad at bopeth ynghylch y gofod mewn un o ddwy ffordd yn ein cystadlaethau cyffrous. Gwobr 1af = £50 o Nwyddau Gofod 2 il Wobr
Read more


Space Super Stars Competition

Posted on 10 February 2023 by Chemaine Barrett

Cardiff University, School of Physics and Astronomy are delighted to host The National Astronomy Meeting 2023 (NAM23) in July 2023. To celebrate the event, we are inviting you to share your love of all things space in one of two ways in our exciting competitions. 1st Prize = £50 of Space Goodies 2nd Prize =
Read more