Skip to main content

All Libraries

Oriau agor haf y llyfrgell 2023 | Library summer opening hours 2023

Posted on 26 May 2023 by Rob

Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 19 Mehefin-24 Medi 2023 Llyfrgell Iechyd – 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol – Dydd Llun i Ddydd Gwener: 09:00-21:00, Dydd Sadwrn: 10:00-17:00, Dydd […]

Revise and relax @cardiffunilib

Posted on 12 April 2023 by Rob

Your library is still here to support you through the time leading up to your exams or assessments. Links for revision ✍️ Ask a librarianOur online chat service for all […]

Adolygu ac ymlacio @cardiffunilib

Posted on 12 April 2023 by Rob

Mae eich llyfrgell yma i'ch cefnogi o hyd yn ystod yr amser hwn cyn eich arholiadau neu asesiadau. Dolenni i'w hadolygu ✍️Dosbarthiadau sgiliau astudio academaidd a chymorth Dosbarthiadau sgiliau astudio […]

Oriau agor haf y llyfrgell 2022 | Library summer opening hours 2022

Posted on 14 June 2022 by Rob

  Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 20 Mehefin-25 Medi 2022 Llyfrgell Iechyd - 24/7 Parth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc Cathays - 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - Dydd […]

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Posted on 20 August 2021 by Rob

From 23 August 2021, the Cardiff Harvard referencing style will be changing slightly to allow for attribution to a sufficient number of authors in the references list/bibliography. The changes are […]

Newidiadau i arddull gyfeirio Caerdydd Harvard

Posted on 20 August 2021 by Rob

O 23 Awst 2021, bydd arddull gyfeirio Caerdydd Harvard yn newid ychydig i ganiatáu priodoli nifer ddigonol o awduron yn y rhestr gyfeiriadau/llyfryddiaeth. Bydd y newidiadau fel a ganlyn: Canllawiau […]

LibrarySearch is changing…

Posted on 23 June 2021 by Vicky Stallard

We’re making some changes to LibrarySearch in July 2021. You may notice some small differences to how information is presented and some features have changed. When we move to the […]

Mae LibrarySearch yn newid…

Posted on 23 June 2021 by Vicky Stallard

Byddwn yn gwneud rhai newidiadau i LibrarySearch ym mis Gorffennaf 2021. Efallai y byddwch yn sylwi ar rai gwahaniaethau bach o ran sut mae gwybodaeth yn cael ei chyflwyno a […]

Connect with us / Cysylltu â ni

Posted on 17 September 2020 by Rob

Ask a Librarian live chat 'Ask a Librarian Live' is an online instant messaging tool that enables users to connect with a member of staff in one of the University’s […]

Adolygwch ac ymlaciwch @cardiffunilib

Posted on 20 April 2020 by Rob

Nid oes angen i ni eich atgoffa bod yr adeg honno o'r flwyddyn wedi cyrraedd eto pan mae arholiadau yn prysur agosáu. Ond rhag ofn nad ydych wedi gweld yr […]