Skip to main content
Rob

Rob


Latest posts

Golwg newydd ar gyfer eich rhestrau darllen | A new look for your reading lists

Posted on 20 June 2024 by Rob

Ar y gweill— golwg newydd ar gyfer eich rhestrau darllen Yn dod ym mis Awst 2024: Mae Leganto, ein meddalwedd darllen, yn cyflwyno rhyngwyneb defnyddiwr newydd (UI). Bydd y rhyngwyneb […]

Oriau agor haf y llyfrgell 2024 | Library summer opening hours 2024

Posted on 29 May 2024 by Rob

Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 17 Mehefin-22 Medi 2024 Llyfrgell Iechyd – 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol – Dydd Llun i Ddydd Gwener: 08:45-21:00*, Dydd Sadwrn: 10:00-17:00, Dydd […]

Casgliad Lles | Wellbeing Collection

Posted on 6 October 2023 by Rob

  Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ddydd Mawrth 10 Hydref, mae Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd yn falch o lansio ein Casgliad Llesiant newydd sbon - detholiad pwrpasol parhaol o […]

Oriau agor haf y llyfrgell 2023 | Library summer opening hours 2023

Posted on 26 May 2023 by Rob

Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 19 Mehefin-24 Medi 2023 Llyfrgell Iechyd & Staff y GIG a Pharth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc y Mynydd Bychan – 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac […]

Revise and relax @cardiffunilib

Posted on 12 April 2023 by Rob

Your library is here to support you through the time leading up to your exams or assessments. Links for revision ✍️ Finding Academic InformationSee our quick guide on Finding Academic […]

Adolygu ac ymlacio @cardiffunilib

Posted on 12 April 2023 by Rob

Mae eich llyfrgell yma i'ch cefnogi o hyd yn ystod yr amser hwn cyn eich arholiadau neu asesiadau. Dolenni i'w hadolygu ✍️ Dod o hyd i wybodaeth academaiddGweler ein canllaw […]

Oriau agor haf y llyfrgell 2022 | Library summer opening hours 2022

Posted on 14 June 2022 by Rob

  Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 20 Mehefin-25 Medi 2022 Llyfrgell Iechyd - 24/7 Parth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc Cathays - 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - Dydd […]

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Posted on 20 August 2021 by Rob

From 23 August 2021, the Cardiff Harvard referencing style will be changing slightly to allow for attribution to a sufficient number of authors in the references list/bibliography. The changes are […]

Newidiadau i arddull gyfeirio Caerdydd Harvard

Posted on 20 August 2021 by Rob

O 23 Awst 2021, bydd arddull gyfeirio Caerdydd Harvard yn newid ychydig i ganiatáu priodoli nifer ddigonol o awduron yn y rhestr gyfeiriadau/llyfryddiaeth. Bydd y newidiadau fel a ganlyn: Canllawiau […]

Cysylltu â ni | Connect with us

Posted on 17 September 2020 by Rob

Sgwrs â'r Llyfrgell Mae 'Sgwrs â'r llyfrgell' yn offeryn negeseua ar-lein sy'n galluogi defnyddwyr i gysylltu gydag aelod o staff yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol ac i dderbyn ymateb […]