Skip to main content
Rob S

Rob S


Latest posts

Oriau agor haf y llyfrgell 2022 | Library summer opening hours 2022

Posted on 14 June 2022 by Rob S

  Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 20 Mehefin-25 Medi 2022 Llyfrgell Iechyd - 24/7 Parth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc Cathays - 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - Dydd […]

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Posted on 20 August 2021 by Rob S

From 23 August 2021, the Cardiff Harvard referencing style will be changing slightly to allow for attribution to a sufficient number of authors in the references list/bibliography. The changes are […]

Newidiadau i arddull gyfeirio Caerdydd Harvard

Posted on 20 August 2021 by Rob S

O 23 Awst 2021, bydd arddull gyfeirio Caerdydd Harvard yn newid ychydig i ganiatáu priodoli nifer ddigonol o awduron yn y rhestr gyfeiriadau/llyfryddiaeth. Bydd y newidiadau fel a ganlyn: Canllawiau […]

Connect with us / Cysylltu â ni

Posted on 17 September 2020 by Rob S

Ask a Librarian live chat 'Ask a Librarian Live' is an online instant messaging tool that enables users to connect with a member of staff in one of the University’s […]

Cefndiroedd rhithwir Zoom

Posted on 17 June 2020 by Rob S

Mae Prifysgol Caerdydd wedi tanysgrifio am becyn llawn Zoom ar gyfer sgwrsio fideo, sy’n golygu nad oes terfyn amser i’n myfyrwyr a’n staff. Perffaith ar gyfer gwaith grŵp, cyfarfodydd ar-lein […]

Zoom virtual backgrounds

Posted on 11 June 2020 by Rob S

Cardiff University subscribes to the full Zoom video chat package, meaning no cut-off times for our students and staff. Perfect for group work, online meetings (up to 300 participants) or […]

Adolygwch ac ymlaciwch @cardiffunilib

Posted on 20 April 2020 by Rob S

Nid oes angen i ni eich atgoffa bod yr adeg honno o'r flwyddyn wedi cyrraedd eto pan mae arholiadau yn prysur agosáu. Ond rhag ofn nad ydych wedi gweld yr […]

Revise and relax @cardiffunilib

Posted on 17 April 2020 by Rob S

We don’t need to remind you it’s the time of year again when exams are just around the corner for many. But just in case all those emails have passed […]

Postgraduate students – we are all ears!

Posted on 5 March 2018 by Rob S

   Influence the future of your libraries today. Let us know your views online or in our sites by 18th March **now extended to March 29th!** and enter a draw to […]

New electronic resources on trial—Artstor, Pidgeon Digital, and Blueprint

Posted on 20 February 2018 by Rob S

Cardiff University libraries currently have trial access to the following electronic resources, available to all Cardiff University students and staff until the dates stated below. Please let us know if […]