Skip to main content
Rob

Rob


Latest posts

Oriau agor haf y llyfrgell 2023 | Library summer opening hours 2023

Posted on 26 May 2023 by Rob

Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 19 Mehefin-24 Medi 2023 Llyfrgell Iechyd & Staff y GIG a Pharth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc y Mynydd Bychan – 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac […]

Revise and relax @cardiffunilib

Posted on 12 April 2023 by Rob

Your library is still here to support you through the time leading up to your exams or assessments. Links for revision ✍️ Ask a librarianOur online chat service for all […]

Adolygu ac ymlacio @cardiffunilib

Posted on 12 April 2023 by Rob

Mae eich llyfrgell yma i'ch cefnogi o hyd yn ystod yr amser hwn cyn eich arholiadau neu asesiadau. Dolenni i'w hadolygu ✍️Dosbarthiadau sgiliau astudio academaidd a chymorth Dosbarthiadau sgiliau astudio […]

Oriau agor haf y llyfrgell 2022 | Library summer opening hours 2022

Posted on 14 June 2022 by Rob

  Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 20 Mehefin-25 Medi 2022 Llyfrgell Iechyd - 24/7 Parth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc Cathays - 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - Dydd […]

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Posted on 20 August 2021 by Rob

From 23 August 2021, the Cardiff Harvard referencing style will be changing slightly to allow for attribution to a sufficient number of authors in the references list/bibliography. The changes are […]

Newidiadau i arddull gyfeirio Caerdydd Harvard

Posted on 20 August 2021 by Rob

O 23 Awst 2021, bydd arddull gyfeirio Caerdydd Harvard yn newid ychydig i ganiatáu priodoli nifer ddigonol o awduron yn y rhestr gyfeiriadau/llyfryddiaeth. Bydd y newidiadau fel a ganlyn: Canllawiau […]

Cysylltu â ni | Connect with us

Posted on 17 September 2020 by Rob

Sgwrs â'r Llyfrgell Mae 'Sgwrs â'r llyfrgell' yn offeryn negeseua ar-lein sy'n galluogi defnyddwyr i gysylltu gydag aelod o staff yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol ac i dderbyn ymateb […]

Cefndiroedd rhithwir Zoom

Posted on 17 June 2020 by Rob

Mae Prifysgol Caerdydd wedi tanysgrifio am becyn llawn Zoom ar gyfer sgwrsio fideo, sy’n golygu nad oes terfyn amser i’n myfyrwyr a’n staff. Perffaith ar gyfer gwaith grŵp, cyfarfodydd ar-lein […]

Zoom virtual backgrounds

Posted on 11 June 2020 by Rob

Cardiff University subscribes to the full Zoom video chat package, meaning no cut-off times for our students and staff. Perfect for group work, online meetings (up to 300 participants) or […]

Adolygwch ac ymlaciwch @cardiffunilib

Posted on 20 April 2020 by Rob

Nid oes angen i ni eich atgoffa bod yr adeg honno o'r flwyddyn wedi cyrraedd eto pan mae arholiadau yn prysur agosáu. Ond rhag ofn nad ydych wedi gweld yr […]