Skip to main content

All LibrariesReading lists

Golwg newydd ar gyfer eich rhestrau darllen | A new look for your reading lists

20 June 2024

Ar y gweill— golwg newydd ar gyfer eich rhestrau darllen

Yn dod ym mis Awst 2024: Mae Leganto, ein meddalwedd darllen, yn cyflwyno rhyngwyneb defnyddiwr newydd (UI). Bydd y rhyngwyneb defnyddiwr newydd hwn yn gwella’r profiad defnyddiwr i’n holl ddefnyddwyr – myfyrwyr, academyddion a staff y llyfrgell.

Pryd byddwn yn newid i’r rhyngwyneb defnyddiwr newydd?

Dechrau Awst 2024. Er gwybodaeth, ni fyddwch chi’n gallu ychwanegu rhestrau darllen newydd cyn y dyddiad hwn, er byddwch chi’n dal i allu golygu rhestrau presennol. Cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Pwnc os hoffech chi iddyn nhw uwchlwytho rhestr ddarllen ar eich rhan cyn i’r rhyngwyneb defnyddiwr newydd gael ei ryddhau.

Pa newidiadau fyddai’n gweld?

Byddwch chi’n sylwi ar newid ar ymddangosiad y rhestr ddarllen ond bydd y rhan fwyaf o’r ymarferoldeb yn aros yr un fath.

Mae’r rhyngwyneb defnyddiwr wedi’i wella i symleiddio tasgau cyffredin gyda chynllun clir a dyluniad hawdd ei ddefnyddio. Gyda’r dyluniad wedi’i diweddaru, cyflwynwyd sawl nodwedd newydd:

  • gwell defnyddioldeb ar ddyfeisiau symudol
  • ychwanegu dyfyniadau yn haws
  • gwell fformatio ar gyfer nodiadau cyhoeddus (print trwm, italig, tanlinellu ac URLs).
  • gwella’r broses o ddadansoddi defnydd
  • bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda mwy o wybodaeth wrth i ni ddod yn agosach at y dyddiad gweithredu

Dysgwch ragor trwy ddarllen ein blog llyfrgell.


Coming Soon – a new look for your reading lists

Coming in August 2024: Leganto, our reading software, is rolling out a new user interface (UI). This new UI will improve the user experience for all of our users – students, academics and library staff.

When will we switch to the new UI?

Early August 2024. Please note you will not be able to add new reading lists before this date, although you will still be able to edit existing lists. Get in touch with your Subject Librarian if you would like them to upload a reading list on your behalf before the new UI is released.

What changes will I see?

You will notice a change in the look of the reading list but most of the functionality will remain the same. The user interface has been enhanced to simplify common tasks with a clear layout and user-friendly design.

Along with the updated design, several new features have been introduced:

  • better usability on mobile devices
  • easier adding of citations
  • improved formatting for public notes (bold, italic, underline and URLs)
  • better usage analytics

This page will be updated with more information as we get closer to the implementation date.