Skip to main content

All LibrariesUncategorized

Cysylltu â ni | Connect with us

17 September 2020

Sgwrs â’r Llyfrgell

Mae ‘Sgwrs â’r llyfrgell’ yn offeryn negeseua ar-lein sy’n galluogi defnyddwyr i gysylltu gydag aelod o staff yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol ac i dderbyn ymateb chwim i’w cwestiynau.
https://intranet.cardiff.ac.uk/cy/students/applications/view/ask-a-librarian

Cymorth TG

Dylech roi gwybod am bob ymholiad brys drwy ffonio. Bydd ebyst sy’n cael eu derbyn ar ôl 17:00 yn cael eu nodi a fydd yr ymholiadau yn cael eu delio gyda nhw yn ystod y diwrnod gwaith canlynol.
https://intranet.cardiff.ac.uk/cy/students/it-support/it-service-desk

Cyfryngau Cymdeithasol

Twitter: twitter.com/cardiffunilib
Instagram / Threads: instagram.com/cardiffunilib


Library Chat

Library Chat is an online instant messaging tool that enables users to connect with a member of staff in one of the University’s libraries, and to receive a speedy response to their questions.
https://intranet.cardiff.ac.uk/students/applications/view/ask-a-librarian

IT Support

All urgent queries should be raised with the IT Service Desk by telephone. Emails received after 17:00 will continue to be logged and will be dealt with the following working day.
https://intranet.cardiff.ac.uk/students/it-support/it-service-desk

Social Media

Twitter: twitter.com/cardiffunilib
Instagram / Threads: instagram.com/cardiffunilib