Skip to main content

All LibrariesUncategorized

Connect with us / Cysylltu â ni

17 September 2020

Ask a Librarian live chat

‘Ask a Librarian Live’ is an online instant messaging tool that enables users to connect with a member of staff in one of the University’s libraries, and to receive a speedy response to their questions.
https://intranet.cardiff.ac.uk/students/applications/view/ask-a-librarian

IT Service Desk

All urgent queries should be raised with the IT Service Desk by telephone. Emails received after 17:00 will continue to be logged and will be dealt with the following working day.
https://intranet.cardiff.ac.uk/students/it-support/it-service-desk

Social Media

Twitter: twitter.com/cardiffunilib
Instagram: instagram.com/cardiffunilib

Library services available during the coronavirus (COVID-19) pandemic

Find out what has changed due to coronavirus (COVID-19) and how to access our services during this time.
https://intranet.cardiff.ac.uk/students/study/libraries/library-services-available-during-coronavirus-covid-19


Holi Llyfrgellydd yn fyw

Mae ‘Holi Llyfrgellydd’ yn offeryn negeseua ar-lein sy’n galluogi defnyddwyr i gysylltu gydag aelod o staff yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol ac i dderbyn ymateb chwim i’w cwestiynau.
https://intranet.cardiff.ac.uk/cy/students/applications/view/ask-a-librarian

Desg Gwasanaethau TG

Dylech roi gwybod am bob ymholiad brys drwy ffonio. Bydd ebyst sy’n cael eu derbyn ar ôl 17:00 yn cael eu nodi a fydd yr ymholiadau yn cael eu delio gyda nhw yn ystod y diwrnod gwaith canlynol.
https://intranet.cardiff.ac.uk/cy/students/it-support/it-service-desk

Cyfryngau Cymdeithasol

Twitter: twitter.com/cardiffunilib
Instagram: instagram.com/cardiffunilib

Gwasanaethau Llyfrgell sydd ar gael yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ynghylch beth sydd wedi newid o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19) a sut i gael mynediad at ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn.
https://intranet.cardiff.ac.uk/cy/students/study/libraries/library-services-available-during-coronavirus-covid-19