Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Pobl

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Postiwyd ar 13 Rhagfyr 2021 gan Professor Kim Graham

Mae Prifysgol Caerdydd yn sbardun allweddol i economi Cymru. Mae ein gwaith ymchwil rhagorol yn annog cydweithio â busnes, yn hyrwyddo twf economaidd a chreu swyddi, yn gwella canlyniadau lles […]

Cwrdd â Tîm sbarc|spark!

Cwrdd â Tîm sbarc|spark!

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan arloesedd unigryw sy'n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc|spark wedi cael ei ddisgrifio fel 'uwchlabordy newydd cymdeithas.' Mae'n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid Prifysgol Caerdydd […]

CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

Postiwyd ar 1 Rhagfyr 2021 gan Peter Rawlinson

Mae rôl clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd o ran sbarduno twf swyddi, allforion a ffyniant economaidd wedi bod yn ganolbwynt yng Nghynhadledd Flynyddol y CBI. Ymunodd yr Athro Max […]

Cyrraedd Spark: Pennod nesaf Y Lab 

Cyrraedd Spark: Pennod nesaf Y Lab 

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2021 gan Peter Rawlinson

Y Lab yw labordy arloesedd gwasanaethau cyhoeddus Prifysgol Caerdydd ar gyfer Cymru. Ei ddiben yw cefnogi gwasanaethau cyhoeddus Cymru i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol. Mae’n gwneud hyn drwy […]

Hyfrydwch y Nadolig ym Marchnad Myfyrwyr Cymru

Hyfrydwch y Nadolig ym Marchnad Myfyrwyr Cymru

Postiwyd ar 22 Tachwedd 2021 gan Peter Rawlinson

Os ydych chi'n chwilio am anrheg y Nadolig hwn, beth am bori trwy Farchnad Myfyrwyr Cymru? Pan wnaeth COVID fygwth Nadolig 2020, methwyd cynnal y marchnadoedd myfyrwyr traddodiadol ym mhrifysgolion […]

Gwneud gwahaniaeth o’r newydd

Gwneud gwahaniaeth o’r newydd

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2021 gan Peter Rawlinson

Sut y gall Cymru gyfrannu at garbon 'sero-net' erbyn 2050? Mae mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy leihau allyriadau carbon a lleihau ein defnydd ohonyn nhw yn […]

Ymunwch â ni yn ‘uwchlabordy’ newydd cymdeithas

Ymunwch â ni yn ‘uwchlabordy’ newydd cymdeithas

Postiwyd ar 27 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Mae canolfan arloesedd unigryw sy'n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc | spark wedi cael ei ddisgrifio fel 'uwchlabordy newydd cymdeithas.' Mae'n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid […]

Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Postiwyd ar 18 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Gwyddoniaeth arwynebau yw'r astudiaeth o sut mae haenau o atomau'n rhyngweithio ar wyneb deunyddiau. Yn ddiweddar, dyfarnwyd cyllid i arbenigwyr o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) a fydd yn eu galluogi […]

Yn galw ar yr holl fyfyrwyr sy’n entrepreneuriaid eiddgar!

Yn galw ar yr holl fyfyrwyr sy’n entrepreneuriaid eiddgar!

Postiwyd ar 11 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Mae tymor newydd y Brifysgol ar fin cychwyn. Wrth i’r glasfyfyrwyr a’r myfyrwyr profiadol ddychwelyd, dyma gyfle i feddwl am fywyd ar ôl y brifysgol. Yma, mae Claire Parry-Witchell, y […]

Gwneud y mwyaf o ddata yn cynnig manteision busnes

Gwneud y mwyaf o ddata yn cynnig manteision busnes

Postiwyd ar 4 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Prifysgol Caerdydd yn helpu Virtus Tech i wella eu galluoedd data a sicrhau mwy o fuddion i gleientiaid. Mae'r cwmni, sydd wedi'i leoli ym man cydweithio Tramshed Tech Caerdydd, yn […]