Professor Kim Graham

Professor Kim Graham

Professor, College Dean for Research


Postiadau blog diweddaraf

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Posted on 13 Rhagfyr 2021 by Professor Kim Graham

Mae Prifysgol Caerdydd yn sbardun allweddol i economi Cymru. Mae ein gwaith ymchwil rhagorol yn annog cydweithio â busnes, yn hyrwyddo twf economaidd a chreu swyddi, yn gwella canlyniadau lles ac iechyd ac yn ymgysylltu â chymunedau a’u cefnogi.   Mae’r Athro Kim Graham, Rhag Is-Ganghellor, Ymchwil, Arloesedd a Menter yn nodi strategaeth Caerdydd i sbarduno mwy o
Read more


Ymchwil, Arloesedd a Menter

Posted on 13 Medi 2018 by Professor Kim Graham

Arloesedd – y broses o ddatblygu atebion newydd i broblemau heriol – yw hanfod ymchwil Prifysgol Caerdydd.  Ym mhob adeilad a labordy, mae ein hymchwilwyr yn arloesi ac yn creu dulliau, gwybodaeth ac atebion newydd ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys tyfu’n hŷn yn iachach, ynni a systemau trafnidiaeth
Read more