Day: Rhagfyr 13, 2021

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Posted on 13 Rhagfyr 2021 by Professor Kim Graham

Mae Prifysgol Caerdydd yn sbardun allweddol i economi Cymru. Mae ein gwaith ymchwil rhagorol yn annog cydweithio â busnes, yn hyrwyddo twf economaidd a chreu swyddi, yn gwella canlyniadau lles ac iechyd ac yn ymgysylltu â chymunedau a’u cefnogi.   Mae’r Athro Kim Graham, Rhag Is-Ganghellor, Ymchwil, Arloesedd a Menter yn nodi strategaeth Caerdydd i sbarduno mwy o
Read more