Skip to main content
James Wallace

James Wallace


Postiadau blog diweddaraf

Pam mae’n bosibl nad yw cael sgwrs am iechyd meddwl yn y man gwaith mor syml

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2018 gan James Wallace

Gall ymatebion posibl cydweithwyr a chyflogwyr wneud i’r rheini sy’n cael trafferthion gyda chyflwr iechyd meddwl deimlo na allan nhw fod yn agored am eu profiadau. Yn ein herthygl ddiweddaraf, […]