Skip to main content
Jonathan Rees

Jonathan Rees


Latest posts

CARTEN 100 ar nextbike

CARTEN 100 ar nextbike

Posted on 31 July 2019 by Jonathan Rees

Yn ein postiad diweddaraf, gwnaethom sgwrsio â’r myfyriwr PhD, Ieuan Davies, a deithiodd ar gefn beic nextbike am fwy na 100 milltir i Ddinbych-y-pysgod i godi arian am yr elusen […]

Ffasiwn – Diwydiant o Gamfanteisio Difrifol

Ffasiwn – Diwydiant o Gamfanteisio Difrifol

Posted on 13 June 2019 by Jonathan Rees

Ddydd Mawrth 28 Mai, cyflwynodd Dr Jean Jenkins ei gwaith ymchwil ar hawliau cyflogaeth yn un o wyliau llenyddiaeth enwocaf y byd. Yn ei darlith bu’n trafod hanes sector a […]

Profiad CUROP yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Profiad CUROP yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Posted on 25 April 2019 by Jonathan Rees

Graddedigion CUROP yn 2018, Sioned Murphy a Math Emyr. Yn ein post diweddaraf, cawsom sgwrs gyda graddedigion 2018 CUROP, Sioned Murphy a Math Emyr. Clywsom ni’r cyfan ganddynt ynglŷn â […]

Cymru a Llafur

Cymru a Llafur

Posted on 5 February 2019 by Jonathan Rees

Dyma’r Athro Leighton Andrews a’r Athro Calvin Jones yn trafod llwyfan ymgyrchu Prif Weinidog newydd Cymru o ‘Sosialaeth yr 21ain Ganrif ’ a'i botensial i newid Cymru a’i heconomi. Gan […]

Adeiladu cymuned ddigidol

Adeiladu cymuned ddigidol

Posted on 19 September 2018 by Jonathan Rees

I baratoi at lansio blog Ysgol Busnes Caerdydd, gwnaethom eistedd gyda’r Athro a Deon Martin Kitchener sy’n gadael, a’r Athro a Deon Rachel Ashworth sy’n cyrraedd, i sgwrsio am eu […]