Skip to main content

January 2019

Pam mae chwaraeon yn cyfrif

Pam mae chwaraeon yn cyfrif

Posted on 31 January 2019 by Professor Laura McAllister

Yn gyn-chwaraewr pêl-droed rhyngwladol ac yn gapten tîm cenedlaethol Cymru, roedd yr Athro McAllister yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru rhwng 2010-16. Yn ein blog diweddaraf, mae’r Athro Laura McAllister yn esbonio […]

Undebaeth lafur a’r gyffredinoliaeth ddiriaethol

Undebaeth lafur a’r gyffredinoliaeth ddiriaethol

Posted on 31 January 2019 by Jonathan Preminger

Mae undebau llafur yn cyfuno cyffredinoliaeth ddiriaethol gyda chamau gweithredu ar y cyd a galluedd unigol. Yn ein blog diweddaraf, mae Dr Jonathan Preminger yn amlinellu sut y gallwn (ail-) […]

Agwedd gymdeithasol mentergarwch

Agwedd gymdeithasol mentergarwch

Posted on 21 January 2019 by Yaina Samuels

Enwebwyd Yaina Samuels (ar y dde) gan Dr Shumaila Yousafzai (ar y chwith) i fod yn un o Entrepreneur Preswyl Ysgol Busnes Caerdydd yn 2017. Yn rhifyn diweddaraf ei log […]

Blwyddyn Newydd, yr un hen Winnie

Blwyddyn Newydd, yr un hen Winnie

Posted on 14 January 2019 by Denise Brereton

Mae Winnie yn un o wirfoddolwyr cymeradwy elusen Pets as Therapy ac mae hi wrth ei bodd gyda phobl Yn rhifyn cyntaf 2019 ei log ar we, mae Denise Brereton […]