Uncategorized

Join our 2023 AS Summer Programme   Gweithdy Haf UG Ffiseg Caerdydd 2023

The 2024 AS Summer Progamme will provisionally take place 17-19th June. Please subscribe to our physics teacher mailing list to get announcements.

It’s time for the 2023 Cardiff University Physics Summer School !

This extremely popular 3-day non-residential programme is aimed at AS students who are considering pursuing a physics degree.

This free event will take place on Monday 19 – Wednesday 21 June 2023, from 10:00-16:30 at Cardiff University School of Physics and Astronomy.  A more detailed programme will be released closer to the time, but will include talks, lectures and workshops delivered by staff and students from the School of Physics and Astronomy.

Lectures and workshops will be targeted at AS level (Year 12) students and provide an insight into Physics beyond A-level, such as:

  • Gravitational Waves
  • Astronomy and Cosmology
  • Medical Physics
  • Nanophysics
  • Lasers
  • Semiconductor technology

The deadline for applications is 23:59 on Friday 19 May 2023. In the case of over subscription places will be allocated on a first come first served basis.

 

Testimonials and Evaluation

“I really enjoyed the friendly environment and the balance of the talks and workshops”

“Over 2/3 of participants reported being more likely to study physics at University”

 

 

Gweithdy Haf UG Ffiseg Caerdydd 2023

Bydd Progamme Haf UG 2024 yn cael ei gynnal dros dro rhwng 17 a 19 Mehefin. Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio athrawon ffiseg i gael cyhoeddiadau.

Mae’r rhaglen amhreswyl hynod boblogaidd hwn yn cael ei gynnal dros dri diwrnod, ac mae ar gyfer myfyrwyr UG sy’n ystyried gyrfa ym maes ffiseg.

Bydd y gweithdy rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal o 10:00 tan 16:30 ddydd Llun, 19 Mehefin tan ddydd Mercher, 21 Mehefin 2023, a hynny yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd. Bydd rhaglen fwy manwl yn cael ei chyhoeddi’n agosach at yr amser, ond bydd yn cynnwys cyflwyniadau, darlithoedd a gweithdai gan staff a myfyrwyr o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Cynulleidfa darged y darlithoedd a’r gweithdai fydd disgyblion Safon UG (blwyddyn 12). Bydd y rhain yn rhoi syniad o’r pynciau nad ydynt yn cael eu hastudio ar lefel Safon Uwch, fel:

Tonnau Disgyrchol
Seryddiaeth a Chosmoleg
Ffiseg Feddygol
Nanoffiseg
Laserau
Technoleg lled-ddargludyddion

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 23:59 ddydd Gwener, 19 Mai 2023. Os bydd gormod o geisiadau’n dod i law, bydd y lleoedd sydd ar gael yn cael eu rhannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Tystebau a gwerthusiad

“Mwynheais y rhan fwyaf o’r sgyrsiau, yr amgylchedd cyfeillgar a’r cydbwysedd rhwng y sgyrsiau a’r gweithdai yn fawr”

“Nododd dau draean o’r cyfranogwyr eu bod yn fwy tebygol o astudio ffiseg yn y Brifysgol”