Skip to main content

Cardiff University Library News

Uncategorized

Libraries in collaboration: sustainability events at Cardiff University Library and the British Library

Posted on 15 November 2023 by Erika Smits

The urgency of the climate crisis is increasingly reflected in strategic and practical activities of libraries worldwide. This activity touches on all aspects of work in libraries, including their spaces, […]

Uncategorized

Llyfrgelloedd ar y cyd: digwyddiadau cynaliadwyedd yn Llyfrgell Prifysgol Caerdydd a’r Llyfrgell Brydeinig

Posted on 15 November 2023 by Erika Smits

Adlewyrchir brys yr argyfwng hinsawdd fwyfwy yng ngweithgareddau strategol ac ymarferol llyfrgelloedd ledled y byd. Mae'r gweithgaredd hwn yn cyffwrdd â phob agwedd ar waith mewn llyfrgelloedd, gan gynnwys eu […]

All Libraries

Casgliad Lles | Wellbeing Collection

Posted on 6 October 2023 by Rob

  Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ddydd Mawrth 10 Hydref, mae Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd yn falch o lansio ein Casgliad Llesiant newydd sbon - detholiad pwrpasol parhaol o […]

All LibrariesOpening Hours

Oriau agor haf y llyfrgell 2023 | Library summer opening hours 2023

Posted on 26 May 2023 by Rob

Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 19 Mehefin-24 Medi 2023 Llyfrgell Iechyd & Staff y GIG a Pharth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc y Mynydd Bychan – 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac […]

 

Revise and relax @cardiffunilib

Posted on 12 April 2023 by Rob

Your library is still here to support you through the time leading up to your exams or assessments. Links for revision ✍️ Ask a librarianOur online chat service for all […]

Adolygu ac ymlacio @cardiffunilib

Posted on 12 April 2023 by Rob

Mae eich llyfrgell yma i'ch cefnogi o hyd yn ystod yr amser hwn cyn eich arholiadau neu asesiadau. Dolenni i'w hadolygu ✍️Dosbarthiadau sgiliau astudio academaidd a chymorth Dosbarthiadau sgiliau astudio […]

Oriau agor haf y llyfrgell 2022 | Library summer opening hours 2022

Posted on 14 June 2022 by Rob

  Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 20 Mehefin-25 Medi 2022 Llyfrgell Iechyd - 24/7 Parth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc Cathays - 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - Dydd […]

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Posted on 20 August 2021 by Rob

From 23 August 2021, the Cardiff Harvard referencing style will be changing slightly to allow for attribution to a sufficient number of authors in the references list/bibliography. The changes are […]

Newidiadau i arddull gyfeirio Caerdydd Harvard

Posted on 20 August 2021 by Rob

O 23 Awst 2021, bydd arddull gyfeirio Caerdydd Harvard yn newid ychydig i ganiatáu priodoli nifer ddigonol o awduron yn y rhestr gyfeiriadau/llyfryddiaeth. Bydd y newidiadau fel a ganlyn: Canllawiau […]

LibrarySearch is changing…

Posted on 23 June 2021 by Vicky Stallard

We’re making some changes to LibrarySearch in July 2021. You may notice some small differences to how information is presented and some features have changed. When we move to the […]