Skip to main content
Library News

Cardiff University Library News

All Libraries

Oriau agor haf y llyfrgell 2022 | Library summer opening hours 2022

Posted on 14 June 2022 by Rob S

  Oriau Agor Haf y Llyfrgell, 20 Mehefin-25 Medi 2022 Llyfrgell Iechyd - 24/7 Parth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc Cathays - 24/7 Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol - Dydd […]

All Libraries

Changes to the Cardiff Harvard referencing style

Posted on 20 August 2021 by Rob S

From 23 August 2021, the Cardiff Harvard referencing style will be changing slightly to allow for attribution to a sufficient number of authors in the references list/bibliography. The changes are […]

All Libraries

Newidiadau i arddull gyfeirio Caerdydd Harvard

Posted on 20 August 2021 by Rob S

O 23 Awst 2021, bydd arddull gyfeirio Caerdydd Harvard yn newid ychydig i ganiatáu priodoli nifer ddigonol o awduron yn y rhestr gyfeiriadau/llyfryddiaeth. Bydd y newidiadau fel a ganlyn: Canllawiau […]

All Librariese-resources

LibrarySearch is changing…

Posted on 23 June 2021 by Vicky Stallard

We’re making some changes to LibrarySearch in July 2021. You may notice some small differences to how information is presented and some features have changed. When we move to the […]

 

Mae LibrarySearch yn newid…

Posted on 23 June 2021 by Vicky Stallard

Byddwn yn gwneud rhai newidiadau i LibrarySearch ym mis Gorffennaf 2021. Efallai y byddwch yn sylwi ar rai gwahaniaethau bach o ran sut mae gwybodaeth yn cael ei chyflwyno a […]

Connect with us / Cysylltu â ni

Posted on 17 September 2020 by Rob S

Ask a Librarian live chat 'Ask a Librarian Live' is an online instant messaging tool that enables users to connect with a member of staff in one of the University’s […]

Cefndiroedd rhithwir Zoom

Posted on 17 June 2020 by Rob S

Mae Prifysgol Caerdydd wedi tanysgrifio am becyn llawn Zoom ar gyfer sgwrsio fideo, sy’n golygu nad oes terfyn amser i’n myfyrwyr a’n staff. Perffaith ar gyfer gwaith grŵp, cyfarfodydd ar-lein […]

Zoom virtual backgrounds

Posted on 11 June 2020 by Rob S

Cardiff University subscribes to the full Zoom video chat package, meaning no cut-off times for our students and staff. Perfect for group work, online meetings (up to 300 participants) or […]

Adolygwch ac ymlaciwch @cardiffunilib

Posted on 20 April 2020 by Rob S

Nid oes angen i ni eich atgoffa bod yr adeg honno o'r flwyddyn wedi cyrraedd eto pan mae arholiadau yn prysur agosáu. Ond rhag ofn nad ydych wedi gweld yr […]

Revise and relax @cardiffunilib

Posted on 17 April 2020 by Rob S

We don’t need to remind you it’s the time of year again when exams are just around the corner for many. But just in case all those emails have passed […]