Skip to main content

Diogelwch

Sylwi ar arwyddion rheolaeth drwy orfodaeth: rôl gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Sylwi ar arwyddion rheolaeth drwy orfodaeth: rôl gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Postiwyd ar 10 Mai 2024 gan Home of Innovation Blog

  Gall rheolaeth drwy orfodaeth gael effaith ddinistriol ar y rhai sy’n dioddef ganddi, ac mae sylwi ar yr arwyddion yn gynnar yn hollbwysig. Yn y blog hwn, mae Dr […]

Diogelu preifatrwydd yn oes deallusrwydd artiffisial (AI): Archwilio potensial modelau iaith mawr mewn llwythi gwaith sy’n ymdrin â data sensitif

Diogelu preifatrwydd yn oes deallusrwydd artiffisial (AI): Archwilio potensial modelau iaith mawr mewn llwythi gwaith sy’n ymdrin â data sensitif

Postiwyd ar 12 Mawrth 2024 gan Home of Innovation Blog

Mae ein tirwedd ddigidol yn esblygu’n gyflym, ac ni fu diogelu ein data personol erioed mor bwysig. Yn y blog hwn, mae Dr Will Webberley, Cyfarwyddwr a Phrif Swyddog Technoleg, […]

Defnyddio dadansoddiadau cymharol ansoddol mewn setiau niwlog i ymchwilio i’r heterogenedd ymhlith y sawl sy’n credu mewn cynllwyn

Defnyddio dadansoddiadau cymharol ansoddol mewn setiau niwlog i ymchwilio i’r heterogenedd ymhlith y sawl sy’n credu mewn cynllwyn

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2023 gan Home of Innovation Blog

  Ymhlith y llu o oblygiadau diogelwch ynghlwm wrth gredu mewn cynllwyn mae peryglu iechyd y cyhoedd ac ymosodiadau treisgar ar sefydliadau democrataidd. Yn y blog hwn, mae Isabella Orpen, […]

Pam rydyn ni’n credu newyddion ffug? Cipolwg byr ar nodweddion personoliaeth, ffydd yn y llywodraeth, a’r meddylfryd sy’n dueddol o gredu mewn cynllwynion.

Pam rydyn ni’n credu newyddion ffug? Cipolwg byr ar nodweddion personoliaeth, ffydd yn y llywodraeth, a’r meddylfryd sy’n dueddol o gredu mewn cynllwynion.

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2023 gan Home of Innovation Blog

  Pam mae rhai pobl yn dueddol o gredu twyllwybodaeth? Yn y blog hwn, mae Andrew Wainwright, myfyriwr israddedig sy'n astudio Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod […]

Tanio’r broses o bontio i Sero Net mewn ffordd adnewyddadwy

Tanio’r broses o bontio i Sero Net mewn ffordd adnewyddadwy

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2023 gan Home of Innovation Blog

  Newid hinsawdd yw her fwyaf ein hoes. Mae'n hollbwysig ein bod yn mynd i'r afael â heriau amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol wrth ragweld byd cynaliadwy. Mae cynlluniau gweithredu ar unwaith […]

Rhoi hwb i arloesi ym maes diogelwch y cyhoedd

Rhoi hwb i arloesi ym maes diogelwch y cyhoedd

Postiwyd ar 8 Tachwedd 2023 gan Home of Innovation Blog

  Mae cynlluniau ariannu Kickstarter yn gatalyddion gwych ar gyfer meithrin cydweithrediadau a mentrau ymchwil newydd. Yn y blog hwn rydym yn trafod pedwar prosiect sydd wedi elwa ar gyllid […]

Mynd i’r afael â heriau yfory

Mynd i’r afael â heriau yfory

Postiwyd ar 27 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Sut mae cymdeithas yn datrys ei phroblemau ‘drwg’? Gall llywodraethau sydd dan bwysau fod yn amharod i weithredu. Gall busnesau fod heb gymhelliant, a gall cenhadaeth elusennau ac arianwyr gyfyngu […]