Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Adeiladau’r campws

Dathliadau ar ddechrau pennod newydd i WISERD

Dathliadau ar ddechrau pennod newydd i WISERD

Postiwyd ar 26 Chwefror 2020 gan Peter Rawlinson

Yr wythnos diwethaf cynhaliodd WISERD ddigwyddiad i randdeiliaid yn y Senedd i lansio eu cynllun pum mlynedd ar gyfer ymchwil i'r gymdeithas sifil gyda chyllid gan y Cyngor Ymchwil Economaidd […]

Prifysgol Arloesi Caerdydd – helpu myfyrwyr i adeiladu busnesau yfory

Prifysgol Arloesi Caerdydd – helpu myfyrwyr i adeiladu busnesau yfory

Postiwyd ar 24 Chwefror 2020 gan Heath Jeffries

Caiff arloesi ei seilio ar ymddiriedaeth dros amser. Entrepreneuriaid yfory yw myfyrwyr heddiw. Drwy weithio gyda Menter Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, gall israddedigion ddatblygu syniadau am fusnesau a mentrau cymdeithasol newydd […]

Blas ar Arloesedd ym maes Adeiladu

Blas ar Arloesedd ym maes Adeiladu

Postiwyd ar 11 Chwefror 2020 gan Heath Jeffries

  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi bod yn cael blas ar fywyd gwaith ar Gampws Arloesedd Caerdydd. Drwy ei Raglen Llysgenhadon Adeiladu i Fyfyrwyr, mae […]

Tanwydd synthetig cynaliadwy ar gyfer planed lanach a gwyrddach

Tanwydd synthetig cynaliadwy ar gyfer planed lanach a gwyrddach

Postiwyd ar 2 Hydref 2019 gan Heath Jeffries

Does dim amheuaeth ynghylch cynhesu byd-eang. Mae adroddiad diweddar gan y Cenhedloedd Unedig yn nodi bod newid yn yr hinsawdd yn achosi llanast llwyr yn ein moroedd a’n rhanbarthau iâ. […]

Diweddariad Campws Arloesedd Caerdydd

Diweddariad Campws Arloesedd Caerdydd

Postiwyd ar 10 Medi 2019 gan Heath Jeffries

Dydd Mercher 24 Gorffennaf fu’r tymheredd uchaf a gofnodwyd erioed yn y DU ar gyfer mis Gorffennaf: 38.1°C yn ne-ddwyrain Lloegr. Bu’n rhaid i dimau o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) […]

Cartref arloesedd dan arweiniad y Gwyddorau Cymdeithasol

Cartref arloesedd dan arweiniad y Gwyddorau Cymdeithasol

Postiwyd ar 3 Medi 2019 gan Heath Jeffries

Tîm o wyddonwyr cymdeithasol blaenllaw yw'r ymwelwyr diweddaraf i fod yn dystion uniongyrchol i'r gwaith adeiladu ar Gartref Arloesedd Prifysgol Caerdydd yn y dyfodol. Bydd Spark (Parc Ymchwil y Gwyddorau […]

Campws Arloesedd Caerdydd – Safbwynt Myfyriwr

Campws Arloesedd Caerdydd – Safbwynt Myfyriwr

Postiwyd ar 24 Gorffennaf 2019 gan Heath Jeffries

Mae gwaith yn gwibio ymlaen o hyd ar Gampws Arloesedd Caerdydd. Mae’r contractwr, Bouygues UK, yn gwneud cynnydd da yn nhywydd braf yr haf. Yn ei flog cyntaf, mae Luke […]

Graddio i arloesi – yr allwedd i lwyddo gyda busnes newydd

Graddio i arloesi – yr allwedd i lwyddo gyda busnes newydd

Postiwyd ar 18 Gorffennaf 2019 gan Heath Jeffries

Dyw pob myfyriwr ddim yn graddio er mwyn dilyn gyrfa. Mae rhai'n sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae Prifysgol Caerdydd yn meithrin syniadau cynnar gan fyfyrwyr drwy ffrwd Menter Myfyrwyr […]

Gall arloesedd data helpu busnesau i ffynnu

Gall arloesedd data helpu busnesau i ffynnu

Postiwyd ar 9 Gorffennaf 2019 gan Heath Jeffries

Sefydlwyd Canolfan Arloesedd Data (DIA) Caerdydd er mwyn ymateb i’r galw gan gwmnïau bach yng Nghymru i gael gafael ar arbenigedd y Brifysgol ym maes ymchwil gwyddoniaeth ddata. Lansiodd staff […]

Campws yn recriwtio Llysgenhadon newydd

Campws yn recriwtio Llysgenhadon newydd

Postiwyd ar 10 Mehefin 2019 gan Heath Jeffries

Mae grŵp o fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli o gefndiroedd academaidd amrywiol wedi cofrestru i fod yn Lysgenhadon ar gyfer Campws Arloesedd newydd Prifysgol Caerdydd. Mae Nuzha Nadeem, Luke Morgan a Jack […]