Day: Mehefin 21, 2021

Cyffrous ar gyfer yr agenda arloesedd yng Nghymru.

Posted on 21 Mehefin 2021 by Peter Rawlinson

Mae’n gyfnod cyffrous ar gyfer yr agenda arloesedd yng Nghymru. Mae’r Ganolfan Ymchwil Polisi Arloesedd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ymgymryd ag ymchwil yn ddiweddar ochr yn ochr â llywodraeth Cymru gan ystyried safbwyntiau mwy na 50 o randdeiliaid ar bolisi arloesedd presennol a lle hoffen nhw gael datblygiad pellach yn y dyfodol. Siaradodd Business News Wales
Read more