Skip to main content

November 2018

Jair Bolsonaro: sut bu’r elîtau busnes yn ei helpu i ddod i rym ym Mrasil – a pham byddan nhw’n edifar o bosib

Jair Bolsonaro: sut bu’r elîtau busnes yn ei helpu i ddod i rym ym Mrasil – a pham byddan nhw’n edifar o bosib

Posted on 30 November 2018 by Heike Doering

Daeth Bolsonaro i’r amlwg o gefndir cymharol ddi-nod. Gan ddefnyddio tacteg tebyg i Donald Trump, gwnaeth sylwadau gwarthus, a amlygwyd gan y cyfryngau cymdeithasol, i gyfrannu at ofnau ynghylch trais […]

Y Genhadaeth Ddwbl Amhosibl? Dyw Ethan Hunt yn neb o gymharu ag entrepreneuriaid cymdeithasol

Y Genhadaeth Ddwbl Amhosibl? Dyw Ethan Hunt yn neb o gymharu ag entrepreneuriaid cymdeithasol

Posted on 15 November 2018 by Anthony Samuel

Dros 30 mlynedd yn ddiweddarach, mae Cymoedd De Cymru yn parhau i wynebu heriau economaidd a chymdeithasol sylweddol Cyn Diwrnod Mentrau Cymdeithasol 2018, siaradodd Dr Anthony Samuel â ni am […]

Pam mae’n bosibl nad yw cael sgwrs am iechyd meddwl yn y man gwaith mor syml

Posted on 13 November 2018 by James Wallace

Gall ymatebion posibl cydweithwyr a chyflogwyr wneud i’r rheini sy’n cael trafferthion gyda chyflwr iechyd meddwl deimlo na allan nhw fod yn agored am eu profiadau. Yn ein herthygl ddiweddaraf, […]

Ydy’r llanw’n troi o ran rheoleiddio Facebook a Google?

Ydy’r llanw’n troi o ran rheoleiddio Facebook a Google?

Posted on 6 November 2018 by Leighton Andrews

Hyd yn oed os bydd Brexit yn digwydd, na fydd y Deyrnas Unedig yn gallu osgoi’r llanw rheoliadol. Yn ein postiad diweddaraf, mae’r Athro Leighton Andrews yn dadlau mai cyfleustodau […]